Legge til kommentarer

Alle deltakere i et rom kan legge til kommentarer til filer og oppføringer. Kommentarer du selv har opprettet, kan du også fjerne eller endre på.
NB: Observatører kan ikke opprette kommentarer.

  • Marker oppføringen
  • Velg Flere valg>Legg til ny kommentar, alternativt høyreklikk på oppføringen i den aktive mappen og velg Legg til kommentar fra menyen
  • Skriv inn kommentaren i Legg til ny kommentar-vinduet
  • Klikk på Lagre-knappen
  • Alternativt åpne oppføringen
  • Klikk på teksten Skriv en kommentar ... under Kommentarer
  • Skriv inn kommentaren
  • Klikk på Lagre-knappen

På en fil eller oppføring kan du legge til én eller flere kommentarer. Kommentarer som du har lagt til kan du også fjerne eller endre. Hver endring og eventuelt sletting av kommentarer lagres og logges. Du får en oversikt over kommentarene for hver enkelt fil eller oppføring ved å trykke på tallene i kolonnen som vises med en snakkeboble.

Varsle et medlem eller en gruppe i en kommentar

Du kan også varsle et medlem eller en gruppe i en kommentar (kalles ”mentions”). Hvis du velger en gruppe, vil alle medlemmene i gruppa motta en e-post fra Interaxo med kommentaren fra deg. Dette kan sammenlignes med når man deler en e-post ved å trykke på Dele-knappen. Det kjennes også igjen fra sosiale medier som LinkedIn og Facebook mm.

Disse kommentarene lagres (logges) sammen med filen eller oppføringen. Der vises innholdet i kommentaren og hvem den er blitt delt. Skriv alfakrøll (@) og deretter navn på den personen eller gruppa du vil sende kommentaren til. Ved å begynne å skrive en bokstav vil det dukke opp en treffliste etterhvert som du kan velge fra. Alfakrøllen (@) og bokstavene blir blå (som en link). En oval rute dukker opp rundt navnet/grupper etter at dette er valgt.

En stor fordel med å benytte slike kommentarer (”mentions”) i stedet for Dele
Ved å bruke kommentarer med ”mentions” i stedet for Dele-knappen, lagres meldingen og logges i rommet sammen med innholdet, samt hvem som delte den. Benytter man Dele-knappen derimot lagres ikke meldingen. Du vil kun se at meldingen ble delt, når og av hvem. 

 

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

Kommentarer