Opprette, endre og slette rom

Administrere et rom

Et rom kan bare befinne seg i ett arbeidsområde om gangen. Arbeidsområdeadministrator kan flytte rommet til et annet arbeidsområde (som han/hun også administrerer) om ønskelig.

Arbeidsområdeadministrator har alle rettigheter til alle rom i sitt arbeidsområde. Romadministrator har alle rettigheter i sine rom.

Bestille opprettelse av et rom

Ethvert rommedlem kan bestille nye rom ved å klikke på Bestill nytt rom-knappen i Interaxo.

Skjermbildet Bestill nytt rom må fylles ut for å få sendt et e-postvarsel til aktuelle arbeidsområdeadministratorer med begrunnet ønsket om et nytt rom:

 • Angi hvilket arbeidsområde rommet ønskes opprettet i (obligatorisk)
 • Skriv inn en Begrunnelse for hvorfor det nye rommet ønskes opprettet (obligatorisk)
 • Foreslå navn på det nye rommet

Klikk på Ok-knappen for å sende bestillingen til arbeidsområdeadministratorene.

Hvis brukeren tilfeldigvis er arbeidsområdeadministrator for det valgte arbeidsområdet, blir han / hun automatisk omdirigert til Opprett nytt rom-bildet i administrasjonsklienten.

Åpne et rom

Fra administrasjonsklienten kan et rom åpnes i en ny fane ved å klikke på romnavnet.

Opprette nytt rom

Nye rom kan bare opprettes av arbeidsområdeadministrator (eller høyere).

Utfør følgende steg for å opprette et nytt rom:

 • Velg Opprett rom fra kontekstmenyen for det aktuelle arbeidsområdeet
 • Velg om du vil opprette et tomt rom, eller eller om rommet skal baseres på et eksisterende malrom
 • Velg ev. om også malrommets innhold skal kopieres inn i tillegg til mappestrukturen ved å krysse av for Med innhold
 • Klikk på LAGRE-knappen for deretter å editere innstillingene på rommet:

  • Bestem Tittel, dvs. navn på rommet (obligatorisk).
   Romnavnet må være unikt innen valgt arbeidsområde.
  • Endre rommets Kortnavn, om ønskelig.
   Dette er normalt kun nødvendig for å unngå duplikater (Kortnavnet må være unikt).
   Om ønskelig kan du nå velge LAGRE-knappen for å få opprettet rommet før du fortsetter.

  • Lag en Beskrivelse av rommet
  • Legg inn tekst, ev. også bilder i Instruksjoner i rommet om ønskelig
  • Opprett minst én romadministrator (obligatorisk)
  • Kryss eventuelt av for om dette nye rommet skal være et malrom eller ikke

  • Velg et annet arbeidsområde om ønskelig
  • Oppgi øvrige egenskaper for rommet ved å gi følgende felter verdi(er):
  • Bruk standard Invitasjonstekst eller forfatte en egenkomponert tekst
    

Endre rominnstillinger

Utfør følgende steg for å gjøre endringer på et rom:

 • Velg Innstillinger for det aktuelle rommet
 • Endre romnavnet om ønskelig. Husk at dette må være unikt innenfor arbeidsområdeet
 • Endre beskrivelse (fritekst)
 • Endre tekst og ev. bilder for Instruksjoner på rotnoden
 • Fjern, ev. legg til romadministratorer. Det må alltid finnes minimum 1 romadministrator.
 • Velg et annet arbeidsområde.
 • Endre setting for invitasjonstekst
 • Klikk på LAGRE-knappen for å lagre endringene

Flytte et rom til et annet arbeidsområde

 • Velg Flytt fra kontekstmenyen for det aktuelle rommet
 • Klikk på nedtrekksmenyen Velg nytt arbeidsområde
 • Velg ønsket arbeidsområde
 • Klikk på FLYTT-knappen for å flytte rommet

Slette rom

Alle administratorer kan slette rom. Følgende steg må utføres for å slette et rom:

 • Naviger til romlisten under Arbeidsområder & Rom
 • Velg Slett fra kontekstmenyen for det aktuelle rommet
 • En melding som beskriver konsekvensen av aksjonen kommer opp.
  Svar bekreftende dersom du ønsker å slette rommet.
 • Et ekstra spørsmål om du virkelig ønsker å slette rommet må bekreftes. 
  Rommet blir deretter slettet.

 

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

Kommentarer