Tilgjengeliggjøre mapper i mobil-appen onSite

Angi mapper som skal være tilgjengelige i mobil-appen onSite mobil. For at dette menyvalget skal være tilgjengelig, må funksjonen aktiveres på områdenivå.

Ved å klikke på menyvalget onSite mobil kan du velge hvilke aktive mapper i rommet som skal vises frem i onSite mobil-appen. Dette gjøres ved å utføre følgende steg:

  • Naviger nedover i mappestrukturen ved å klikke på en mappe for å vise innholdet
  • Naviger oppover i mappestrukturen ved å klikke i brødsmulestien øverst
  • Klikk på en aktiv mappe i listen. Mappen blir da lagt til i listen over valgte onSite-mapper
  • Marker en mappe for å velge hvilke mappefelter som skal vises i mobil-appen onSite
  • Marker en eller flere mapper og Klikk på FJERN-knappen for at de ikke skal kunne benyttes i mobil-appen
  • Klikk på LAGRE-knappen for å lagre endringene
Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

Kommentarer