Opprette, endre og slette arbeidsområder

Introduksjon

Et område (Community) kan bestå av mange arbeidsområder. Et gitt arbeidsområde tilhører et bestemt område. Et arbeidsområde kan inneholde flere rom, men et gitt rom kan kun tilhøre et bestemt arbeidsområde på et gitt tidspunkt.

Et arbeidsområde benyttes til å gruppere rommene på et område. Et arbeidsområde administreres av en arbeidsområdeadministrator. En arbeidsområdeadministrator kan kun se og administrere de arbeidsområdene han administrerer.

Opprette nytt arbeidsområde

Områdeadministrator kan opprette nye arbeidsområder på sitt område. Dette gjøres ved å utføre følgende steg:

 • Klikk på knappen OPPRETT ARBEIDSOMRÅDE
 • Oppgi verdier på følgende felter:
  • Tittel, dvs. navn på arbeidsområde. Dette må være unikt innenfor det aktuelle området (obligatorisk)
  • Beskrivelse
  • En eller flere arbeidsområdeadministratorer (obligatorisk)
  • Fakturareferanse
 • Klikk på LAGRE-knappen for å opprette Workspace-et

Endre innstillinger for et arbeidsområde

For å kunne endre et arbeidsområde må man minst inneha rollen som arbeidsområdeadministrator. Utfør følgende steg for å gjøre endringer på et arbeidsområde:

 • Velg Arbeidsområder & Rom fra menyen
 • Velg Innstillinger fra kontekst-menyen
 • Utfør én eller flere av følgende endringer:
  • Endre Navn på arbeidsområdet. Navnet må være unikt innenfor det aktuelle området.
  • Endre Beskrivelse
  • Fjerne, eventuelt legge til arbeidsområdeadministratorer. Det må alltid finnes minst én.
  • Endre fakturareferanse
 • Klikk på LAGRE-knappen for å lagre endringene

Opprette nytt rom

 • Velg Arbeidsområder & Rom fra menyen
 • Velg Opprett rom fra kontekst-menyen
 • Se artikkelen Opprette, endre og slette rom for flere detaljer

Slette et arbeidsområde

Kun områdeadministrator kan slette et arbeidsområde ved å utføre følgende steg:

 • Velg Arbeidsområder & Rom fra menyen
 • Velg Slett arbeidsområdet fra kontekst-menyen

Obs: Et Arbeidsområde kan kun slettes dersom det ikke lenger finnes noen tilhørende rom.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

Kommentarer