Redigere oppføringer

Rediger enkeltoppføringer

Rediger en enkelt oppføring ved å:

 1. Navigere til det aktuelle rommet og den aktive mappen
 2. Åpne mappen, høyreklikk på ønsket oppføring og velg Rediger fra sprettoppmenyen
 3. Gjøre endringene dine i feltene
 4. Klikke på Oppdater-knappen

Rediger flere oppføringer ved hjelp av inline-redigering

Du kan også gjøre inline-redigering direkte i listevisningen ved å

 1. Sorter, grupper eller filtrer tabellen med oppføringer etter ønske
 2. Dobbeltklikk på cellen du vil endre
  Hvis feltet er en valgliste, vises tilgjengelige verdier som en nedtrekksliste.
 3. Velg en verdi fra listen eller begynn å skrive inn cellen for å endre innholdet.
  Merk at riktekstfelt ikke kan redigeres.
 4. Gjenta trinn 2 og 3 så mange ganger som nødvendig
  Når du er ferdig, klikker du hvor som helst utenfor cellen for å lagre og fullføre redigeringen

Masseoppdatering av flere oppføringer

Bruk filterfunksjonen til å velge oppføringer eller ved å klikke i avkrysningsboksen foran oppføringene. Alle typer felt unntatt autonummer og riktekst kan redigeres.

 1. Velg oppføringene du vil redigere
 2. Klikk på nedoverpilen på den kolonneoverskriften du vil redigere og
 3. Klikk på Endre X valgte oppføringer, der X indikerer antall oppføringer
 4. Velg en verdi fra listen eller begynn å skrive for å legge inn en ny verdi
 5. Klikk på Ok-knappen
 6. Kontroller at alle feltene i de valgte oppføringene er oppdatert

 

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

Kommentarer