Redigere oppføringer

Hurtigredigering av felt

Du kan også redigere innhold direkte i listevisningen. Dette gjøres for én og én oppføring av gangen. 

  1. Dobbelklikk i feltet som skal redigeres
  2. Er feltet en valgliste vil alle valgene synes i nedtrekksmenyen og er felter ren tekst legger du til endringene dine.  
  3. Legg til eller endre innholdet i feltet
  4. Klikk på utsiden av feltet for å lagre. Du kan også trykke på tabulatortasten for å gå til neste oppføring som skal redigeres
  5. Vil du avbryte, trykk Esc-tasten på tastaturet

 

Masseoppdatering 

Du kan f.eks bruker filterfunksjonen til først å finne de oppføringene du vil endre. Alle felt unntatt autonummer og riktekst kan redigeres. 

  1. Marker de oppføringer du vil endre på
  2. Klikk på kolonneoverskriften og nedtrekksmenyen der
  3. Velg «Endre valgte oppføringer»
  4. Skriv inn eller velg nye verdi og trykk Ok
  5. Alle markerte oppføringer får dermed den nye verdien

 

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

Kommentarer