Administrere områdeinnstillinger og medlemmer

Opprette nytt område

Dette gjøres av systemadministrator.

Endre områdeinnstillinger

Systemadministrator kan endre områdeinnstillinger for ethvert område. Områdeadministrator kan endre noen av, men ikke alle, innstillingene på de områdene han administrerer.

Arbeidsområde- og romadministrator ser at menyvalgene eksisterer men vil ikke kunne velge å se hverken områdeinnstillinger eller områdemedlemslisten. Følgende funksjoner er tilgjengelige:

 • Generell informasjon
 • Administrere områdeadministratorer
 • Endre logo
 • Aktivere/deaktivere funksjoner (kun systemadministrator)
 • Endre faktureringsnivå

Områdemedlemslisten

Kun system- og områdeadministrator vil kunne velge menyvalget Medlemmer for et område.

Følgende funksjoner er tilgjengelige fra medlemslisten:

 • Vise alle medlemmene
 • Filtrere på medlemmenes status (alle, aktive eller deaktiverte)
 • Søke etter medlemmer
 • Vise brukerprofilen for et valgt medlem
 • Aktivere, respektive deaktivere medlemmer avhengig av nåværende status
 • Gruppere listen på en eller flere kolonner
 • Vise/skjule kolonner
 • Sortere listen på valgt kolonne
 • Eksportere (alle kolonner) til Excel (ikke implementert enda)

Distribusjonsgrupper

(ikke implementert enda)

Arbeidsområder og rom

Klikk på dette menyvalget for å se alle arbeidsområder og rom du har tilgang til. Som arbeidsområdeadministrator kan du administrere arbeidsområdene dine og opprette nye rom i disse.. Administrer et rom ved å klikke på rommets kontekstmeny.

Brukerprofilbildet

Følgende informasjonselementer kan endres av områdeadministrator på et medlems brukerprofil:

 • Personlig informasjon (navn, tittel, epost, telefon etc.)
 • Brukerens rolle i de enkelte rommene (Observatør, Deltaker eller Administrator)
 • Brukerens gruppetilhørighet i de enkelte rommene
 • Varslingsinnstillinger for nattrapporter (på eller av)
 • Medlemmets foretrukne språk i Interaxo (NO, EN, SE)

Husk å klikke på LAGRE-knappen for at endringene skal tre i kraft.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

Kommentarer