Opprette, endre og slette romgrupper

Innledning

Ved å legge rommedlemmer inn i en eller flere romgrupper kan man benytte disse gruppene til å styre tilgangsrettighetene i Interaxo, samt dele informasjon med andre medlemmer ved å sende epostvarsler med lenker til den samme informasjonen.

De fleste funksjonene kan utføres fra dette skjermbildet:

Liste romgrupper

Fra Grupper-menyen

 • Klikk på Grupper-menyen for det aktuelle rommet
 • Listen over alle grupper i rommet presenteres

Fra rommedlemslisten

 • Klikk i Grupper-kolonnen for ønsket rommedlem
 • Gruppene dette rommedlemmet er med i listes opp

Opprette romgrupper

Oppretting av en gruppe i et rom kan enten gjøres fra menyvalget Grupper, eller fra rommedlemslisten.

Fra Grupper-menyen

 • Klikk på OPPRETT GRUPPE-knappen
 • Gi gruppen et unikt navn i rommet (obligatorisk)
 • Lag en Beskrivelse
 • Gi gruppen én av de 3 rollene Observatør, Deltaker eller Administrator (obligatorisk)
 • Velg gruppemedlemmer ved hjelp av medlemsvelgerne (enkel eller avansert)
 • Fjern medlemmer ved å klikke på FJERN-knappen
 • Klikk på LAGRE-knappen for å opprette den nye gruppen

Fra rommedlemslisten

  • Marker de medlemmene du ønsker å inkludere i den nye gruppen
  • Klikk på LEGG TIL EN GRUPPE-knappen
  • Velg en eksisterende gruppe og klikk på LAGRE-knappen
   ELLER
  • Velg OPPRETT GRUPPE for å lage en ny gruppe 
   Du ser nå at de forhåndsvalgte medlemmene er lagt inn som gruppemedlemmer.
   Fullfør opprettelsen av ny gruppe som beskrevet i "Fra Grupper-menyen" over.

 

Vedlikeholde romgrupper

Endre en valgt gruppe

 • Klikk på Grupper-menyen for det aktuelle rommet
 • Marker ønsket gruppe og klikk på ADMINISTRER-knappen
 • Endre gruppeinnstillingene etter behov:
  • Endre navn gruppen om ønskelig (nytt navn må være unikt i rommet)
  • Endre beskrivelsen om ønskelig

 • Legg til eller fjern medlemmer som beskrevet over
 • Klikk på LAGRE-knappen for å synliggjøre endringene i Interaxo

Legge ett rommedlem inn i en romgruppe fra medlemslisten

Fra medlemslisten i rommet kan man legge et valgt rommedlem inn i en eksisterende romgruppe ved å

 • Klikke i Grupper-kolonnen for ønsket rommedlem
 • Legg rommedlemmet inn i en ny gruppe ved hjelp av gruppevelgeren
 • Velg gruppe og klikk utenfor gruppevelgeren for å legge rommedlemmet inn i den valgte romgruppen
  Obs: Denne endringen utføres umiddelbart.

Legge til flere rommedlemmer inn i en romgruppe fra medlemslisten

 • Velg aktuelle medlemmer fra medlemslisten
 • Klikk på LEGG TIL EN GRUPPE-knappen
 • Velg en gruppe og 
 • Klikk på LAGRE-knappen

Fjerne ett rommedlem fra en romgruppe i medlemslisten

 • Klikk i Grupper-kolonnen for ønsket rommedlem
 • Klikk på krysset for den romgruppen rommedlemmet skal fjernes fra.
  Obs: Denne endringen utføres umiddelbart.

Slette romgrupper

Sletting av romgrupper må gjøres med omhu da dette vil endre tilgangen gruppemedlemmene har hatt til innholdet i rommet, dvs. til mapper, filer og oppføringer. Romgrupper kan slettes ved å utføre følgende steg:

 • Klikk på Grupper-menyen for det aktuelle rommet
 • Marker ønsket gruppe og klikk på FJERN-knappen
 • Svar bekreftende på spørsmålet om du ønsker å slette gruppen
  Gruppen blir deretter slettet.
Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

Kommentarer