Innledning

Generelt

Administrationsklienten er et frittstående program som tilbyr alle nødvendige funksjoner for å administrere Interaxo webklient og Visuelle Tavler-klienten. 

Administrasjonsklienten er tilgjengelig for alle administratorrollene i Interaxo, d.v.s. system- , område- , arbeidsområde- og romadministrator.

Hensikten med Administrasjonsklienten er å effektivisere og forenkle arbeidet for alle administratorer, samt i større grad basere administrasjonen av rom, brukere og grupper på selvbetjeningsprinsippet.

På sikt vil Administrasjonsklienten tilby flere og mer avanserte funksjoner, spesielt for store kunder med mange rom og mange brukere, spesielt hva gjelder mulighetene for bedre oversikt, effektiv medlemshåndtering og mer fleksible faktureringsprinsipper.

 

Hvordan når jeg Administrasjonsklienten?

Administrasjonsklienten kan nås ved å klikke på lenken kalt Administrasjon i toppruten i Interaxo-klienten.

Hvilke funksjoner som er tilgjengelige er avhengig av hvilken administratorrolle brukeren man logger inn med har. Eksempelvis skal kun system-  og områdeadministrator kunne editere områdeinnstillinger og se medlemslisten på områdenivå.

Hvem som har lov til å gjøre hva vil bli beskrevet under de enkelte funksjonene som beskrives i etterfølgende kapitler. Se spesielt artikkelen Navigering.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

Kommentarer