Innledning

Generelt

Hittil har administrering av samhandlingsløsningen Interaxo vært inkludert i Interaxo-applikasjonen. Dette er ikke lenger tilfelle. En ny og forbedret administrasjonsklient er nå tilgjengelig, hvor administratorer kan utføre alle administrasjonsoppgaver i Interaxo fra ett og samme sted. 

Den nye administrasjonsklienten er tilgjengelig for alle administratorrollene i Interaxo, d.v.s. system- , område- , arbeidsområde- og romadministrator.

Hensikten med den nye administrasjonsklienten er å effektivisere og forenkle administrasjonsfunksjonene for alle administratorer, samt i større grad basere administrasjonen av rom, brukere og grupper på selvbetjeningsprinsippet.

På sikt vil den nye administrasjonsklienten skal tilby flere og mer avanserte funksjoner, spesielt for store kunder med mange rom og mange brukere, spesielt hva gjelder mulighetene for bedre oversikt, effektiv medlemshåndtering og mer fleksible faktureringsprinsipper.

 

Om den nye administrasjonsklienten

Administrasjonsklienten kan nås ved å klikke på Administrasjon i toppruten i Interaxo.

Hvilke funksjoner som er tilgjengelige er avhengig av hvilken administratorrolle brukeren man logger inn med har. Eksempelvis skal kun system-  og områdeadministrator kunne editere områdeinnstillinger og se medlemslisten på områdenivå.

Hvem som har lov til å gjøre hva vil bli beskrevet under de enkelte funksjonene som beskrives i etterfølgende kapitler. Se spesielt artikkelen Navigering.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

Kommentarer