Navigering

Administrasjonssystemet aktiveres ved å klikke på Administrasjon i toppruten i Interaxo.

Hovedmenyen

Hvilke menyvalg som er valgbare i hovedmenyen avhenger av brukerrollen du har.

 

Skjuler/viser hovedmenyen

Tilgjengelig for alle administratorer

 

Valgt område

Kun tilgjengelig for Områdeadministrator

 

Alle medlemmene på området

Kun tilgjengelig for Områdeadministrator

 

Lister alle arbeidsområder med tilhørende rom

Tilgjengelig for alle administratorer

 

Valgt rom

 

 

Egenskaper for valgt rom

Mobilmapper

Standardinnstillinger for kopibestilling

Maler til bruk ved oppretting av filer

Liste over rommedlemmer

Romgrupper

Tilgjengelig for alle administratorer

 

Startsiden til administrasjonssystemet er Arbeidsområder & Rom, hvor alle arbeidsområdene og tilhørende rom listes opp. For å administrere et arbeidsområde eller et rom, må du velge ønsket aksjon fra kontekstmenyen (de tre vertikale prikkene) for det aktuelle arbeidsområdet/rommet.

Følgende menyvalg er tilgjengelige for et arbeidsområde:

  • Innstillinger
  • Opprett rom
  • Slett 

Følgende menyvalg er tilgjengelige for et rom:

  • Åpne i ny fane
  • Innstillinger
  • Flytt
  • Slett
     

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

Kommentarer