Navigering

 

Administrasjonsklienten åpnes ved å klikke på lenken Administrasjon, som du finner i toppen av Interaxo-klienten.

Hovedmenyen

 EA_menu_icon.png mceclip9.png

Maksimer/minimer hovedmenyen

Tilgjengelig for alle administratorer

 mceclip4.png

Valgt område

Kun tilgjengelig for Områdeadministrator

mceclip0.png

Områdeinnstillinger

Innstillingene for Funksjoner og Fakturering er kun tilgjengelige for Tribia support

 mceclip1.png

Alle medlemmene på området 

Kun tilgjengelig for områdeadministrator

mceclip2.png

Grupper for å populere rom med medlemmer, samt dele informasjon med

Ikke implementert enda

 mceclip4.png

Lister alle arbeidsområder og tilhørende rom

Tilgjengelig for alle administratorer, men kun arbeidsområdeadministrator kan opprette arbeidsområder

mceclip6.png

Valgt arbeidsområde

Tilgjengelig for arbeidsområdeadministrator 

mceclip8.png Lister alle medlemmene på arbeidsområdet  
mceclip9.png Arbeidsområdeinnstillinger  
 mceclip10.png

Valgt rom

 

 mceclip11.png

Lister alle rommedlemmer

Romgrupper

Rominnstillinger

Filmaler til bruk ved oppretting

onSite Mobil-mapper

Innstillinger for kopibestilling

Administrasjon av Visuelle Tavler

Autorisering av off. lenker-brukere

Tilgjengelig for alle administratorer

 

Standard landingsside i administrasjonsklienten er Innstillinger for valgt rom. For å administrere et arbeidsområde eller et rom, må du velge ønsket aksjon fra kontekstmenyen (de tre vertikale prikkene) for det aktuelle arbeidsområdet/rommet.

Følgende menyvalg er tilgjengelige for et arbeidsområde:

 • Innstillinger
 • Opprett rom
 • Slett arbeidsområdet

Følgende menyvalg er tilgjengelige for et rom:

 • Medlemmer
 • Grupper
 • Innstillinger
 • Filmaler
 • onSite mobil
 • Kopibestilling
 • Visuelle tavler
 • Offentlige lenker
  samt
 • Flytt rommet (til et annet arbeidsområde)
 • Slett rommet
Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

Kommentarer