Opprette og administrere enkle mapper

Opprette ny, enkel mappe

 1. Velg Ny... fra knapperaden 

 2. Velg Mappe > Enkel mappe fra nedtrekksmenyen

 3. Gi mappen et unikt navn på Generelt-fliken
  NB! To mapper på samme nivå i trestrukturen kan ikke ha samme navn.

 4. Instruksjoner-fliken sklriver du inn teksten som vil fremkomme når mappen åpnes. Dette kan f.eks. være instruksjoner om hvordan mappen skal brukes.

 5.  Velg tilgangsnivå på Tilgangskontroll-fliken, eller godta standardvalget

 6. Klikk på Lagre-knappen for å opprette mappen

 

 

Endre mappeinnstillinger

Du kan endre mappeinnstillgene ved å:

 1. Åpne mappen (ved å klikke på den) og velge Innstillinger (ved siden av brødsmulestien)
  or
 2. Høyre-klikke på mappen og velge Innstillinger fra kontekstmenyen 
  or
 3. Marker mappen og klikk på Flere valg > Innstillinger

 4. Foreta ønsked endringer på de ulike flikene og

 5. Klikk på Lagre -knappen

Flytte en mappe

 1. Marker mappen og klikk på Flere valg > Flytt til...
  alternativt
 2. Høyre-klikk på mappen og velg Flytt til... 
 3. Velg hvilket rom du ønsker å flytte den valgte mappen til i sprettoppvinduet
 4. Velg målmappen ved å klikke på den og
 5. Klikk på Flytt til-knappen

Du kan også benytte utklippstavla til å flytte mapper ved å

 1. Velge Klipp ut-funksjonen
 2. Bruke Interaxo-klienten til å navigere til målmappen
 3. Klikke på Lim inn-knappen

NB: Du kan til og med flytte mapper ved hjelp av dra-og-slipp.

 

Kopiere en mappe

 1. Marker mapper og velg Flere valg > Kopier til... fra nedtrekksmenyen
 2. alternativt
 3. Høyreklikk på mappen og velg Kopier til...
 4. Velg hvilket rom du vil kopiere mappen til 
 5. Velg hvilken mappe du vil kopiere mappen til
 6. Klikk på Kopier-knappen

Du kan også benytte utklippstavla til å kopiere mapper ved å

 1. Velge Kopier-funksjonen
 2. Bruke Interaxo-klienten til å navigere til målmappen
 3. Klikke på Lim inn-knappen

Slette mappe

For å kunne slette en mappe må du ha Slette-rettighet på den, f.eks. ved å være eier av den. Slik sletter du en mappe:

 1. Marker mappen i innholdsruten (i listevisning) og klikk på Slett-knappen
  alternativt
 2. Høyreklikk på mappen og velg Slett fra menyen
 3. Bekreft sletting ved å klikke på Ja-knappen

 

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

Kommentarer