Generelt om tegningshåndtering

Avhengig av prosjektets størrelse og behov, tilbyr INTERAXO to muligheter for tegningshåndtering:

1. Aktiv mappe med revisjonshåndtering

Revisjon av tegninger håndteres i en aktiv mappe hvor systemet hjelper med å holde kontroll på revisjonsoppdateringen. Siste revisjon av tegningsfilen, samt tidligere revisjoner er tilgjengelige i samme oppføring.

Metoden anbefales for mindre prosjekter eller prosjekter i prosjekteringsfasen.

Malen er satt opp med følgende tilgangsstyring: Alle medlemmer i rommet har tilgang og innsyn i mappen, men kun gruppe Konsulent har rettigheter til å redigere, dvs. revidere tegninger.

Les mer her

 

2. Aktiv mappe med arbeidsflyt og revisjonshåndtering, publisering til entreprenør og mulighet for tverrfaglig kontroll

Revisjon av tegninger håndteres i en aktiv mappe med arbeidsflyt hvor siste revisjon av tegningen blir publisert til en egen mappe ("Publisert") og tidligere revisjoner arkiveres i en egen historisk mappe ("Historisk"). Det er mulighet for en godkjenningsprosess i flere steg i tegningshåndteringsmappen.

Metoden anbefales i prosjekter i byggefasen med mange aktører.

Malen er satt opp med tre steg der Konsulent oppretter oppføringer og legger til tegningsfiler i steg Konsulent, og sender vider til Til godkjenning-steget. Prosjektleder har rettigheter til å sende oppføringen videre til Ferdig godkjent-steget og derfra Publisere til Arbeidstegninger-mappen. Konsulent har rettigheter til å Revidere fra Ferdig godkjent-steget. Ved revidering blir oppføringen merket med et gult flagg i Arbeidstegninger-mappen. Gruppene Konsulent og Prosjektleder har tilgang til mappen Tegningshåndtering. Gruppe Konsulent har redigeringsrettigheter og kan dermed endre metadata og tegningsfil ved revidering. Alle medlemmer i rommet har tilgang til mappene Publisert og Historisk.

Oppsettet av Aktiv mappen med arbeidsflyt er generisk og Administrator kan under Innstillinger, definere hvor mange steg arbeidsflyten skal bestå av, fra hvilket steg man kan Revidere og Publisere og hvem som skal ha rettigheter til å flytte oppføringer, Revidere og Publisere.

Les mer her

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

Kommentarer