Søk

Innledning

Øverst i høyre hjørne finner du Søketekst...-feltet. Skriv inn hva du vil søke etter og klikk på forstørrelsesglasset. 

Hvis du får svært mange søketreff vil kun de 50 første vises. Det kan derfor være lurt å være mer spesifikk når du søker. Du kan også forsøke å redusere antall mapper eller ved å bruke standard Windows-søkefunksjonalitet (se nederst).

Å søke etter innhold i alle rom du har tilgang til

 • Gå til Min oversikt
 • Skriv inn det du vil søke på i Søketekst...-feltet 
 • Klikk på forstørrelsesglasset for å starte søket

PS: Søk er begrenset til ett område.  

Å søke i ett, spesifikt rom

 • Gå til rommet og mappen du vil starte søket fra
 • Skriv inn søketeksten i Søketekst...-feltet og
 • Klikk på forstørrelsesglasset

Søkeresultatene

Samtlige søkeresultat vises samlet på en egen side. Her kan du avgrense søkeresultatet ved å endre på søketeksten og/eller ved å bruke standard Windows søkefunksjonalitet. 

Hvis du vil utvide søkeresultatet til flere mapper og/eller rom, trykker du på krysset ved mappen(e) eller rommet som står foran søketeksten din. 

Søketips

Ved å bruke og kombinere, noen av følgende søketips, bør du kunne finne innholdet du leter etter ved å søke i innhold, egenskaper og kommentarer i Interaxo:

 • Søk etter et enkelt begrep
  Eksempel: banana

 • Søk etter uttrykk i doble fnutter
  Eksempel: «big yellow banana»

 • Søk etter et eksakt uttrykk ved å bruke forstavelsen «=»
  Eksempel: =running

 • Søk sammenfallende uttrykk ved å bruke operatoren AND
  Eksempel: big AND yellow AND banana

 • Søk etter minst ett uttrykk ved hjelp av operatoren OR
  Eksempel: big yellow banana er det samme som big OR yellow OR banana

 • Søk etter negasjon ved hjelp av operatoren NOT
  Eksempel: yellow NOT banana

 • Søk med jokertegn
  Bruk * for å matche null, ett eller flere tegn.
  Bruk ? for å matche en enkelt karakter.
  Følgende eksempler finner ordet «apple»:
  app?e
  app*
  *ple
  =*ple
  «?????»

 • Søk ved å gruppere ord i paranteser
  Eksempel: (big OR large) AND banana

Et annet, godt tips er å bruke filtrering, gruppering og/eller sortering i de mapper.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

Kommentarer