Søk

Øverst i høyre hjørne finner du Søketekst...-feltet. Skriv inn hva du vil søke etter. 

Hvis du får svært mange søketreff vil kun de 50 første vises. Det kan derfor være lurt å være mer spesifikk når du søker. Du kan også forsøke å redusere antall mapper eller ved å bruke standard Windows-søkefunksjonalitet (se nederst).

Her har vi samlet enn del lure tips for å gjøre det lettere å finne nettopp det du er ute etter. 

Et tips er å bruke filtrering, gruppering eller sortering i de respektive mappene.

Å søke etter innhold i alle rom du har tilgang til

  • Gå til Min oversikt
  • Skriv inn det du vil søke på i Søketekst...-feltet 
  • Trykk på knappen Søk for å søke

PS: Søk er begrenset til ett område.  

Å søke i ett spesifikt prosjektrom

  • Gå til rommet eller evt. mappen du vil søke i
  • Skriv inn søketeksten i
  • Søketekst...-feltet og trykk på Søk

Søkeresultatene

Samtlige søkeresultat vises samlet på en egen side. Her kan du avgrense søkeresultatet ved å endre på søketeksten og/eller ved å bruke standard Windows søkefunksjonalitet. Dette er beskrevet lengre ned i hjelpeartikkelen.

Hvis du vil utvide søkeresultatet til flere mapper og/eller rom, trykker du på krysset ved mappen(e) eller rommet som står foran søketeksten din. 

Å bruke spesialtegn i søketeksten

Jokertegn kan brukes for å erstatte ett eller flere vilkårlige tegn i søkestrengen. Ved å bruke jokertegn får du flere søkeresultat samtidig med lignende navn eller tekst. Du kan også finne det du leter etter selv om du bare husker en del av et navna eller et ord.

Bruk * og ? i søkefeltet

Spørsmålstegnet (?) indikerer et vilkårlig tegn og en stjerne/asteriks (*) representerer valgfritt antall vilkårlige tegn. Under ser du noen eksempler for å forstå dette bedre:

Noen eksempler:

*                 Trunkering, f.eks. plan* søker på alt som begynner med plan: plan 00, plan 02, plantegning etc
?                 Valgfrie tegn på en gitt plass i søkestrengen, f.eks. rom??? søker på rom002, rom112 etc.    

a* - matcher alle filer med navn som begynner på "a"

ab?. txt - matcher f.eks. "abc.txt" og "abd.txt", men ikke "abcd.txt"

test.* - matcher alle filer som begynner med test uavhengig suffiks, f.eks. "test.txt" og "test.dwg"

Bruk AND, OR og NOT i søketeksten

Når du angir flere ord som søketekst, søkes det etter innhold som inneholder minst ett av nøkkelordene. Hvis du bare vil ha resultat som inneholder alle søkeord må du bruke AND mellom ordene.

+, AND, & : Begge/alle kriterier må være oppfylt og det begrenser vanligvis søkeresultatet
|, OR :         Minst ett kriterium må være oppfylt

Noen eksempler:

"Gamle metoder" er det samme som "gamle OR metoder" matcher alt som inneholder ordet "gamle", "metoder" eller begge

"Gamle AND metoder" kommer bare til å gi resultat på innhold som inneholder begge ordene

Hvis du får uønskede treff kan ordet NOT brukes foran søketeksten; eventuelt i kombinasjon med jokertegn:

ru* AND NOT rutine gir treff på ordet "rustikk", men ikke "rutiner".

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

Kommentarer

Levert av Zendesk