Hold deg selv og andre oppdatert

Siste aktiviteter
Hver natt vil du motta en e-post med oversikt over aktiviteter fra de siste 24 timer i rommene du er medlem av. Aktiviteter kan være nye elementer (mapper, oppføringer, filer), endring av elementer, sletting av elementer og nye medlemmer. E-posten inneholder lenker til de elementene i rommet hvor det har vært aktivitet.

Når du er innlogget i rommet vil du kunne gå inn å se Siste aktiviteter i menyen til venstre også (under innhold). Her kan du se aktiviteter for siste 24 timer, siste 7 dager og siste 30 dager.

Dele innhold
Ved hjelp av Dele-knappen kan du aktivt varsle andre medlemmer i rommet om endringer. Dele-knappen genererer en e-post med lenke til elementet du sendte varslingen fra.

Abonnere 
Klikk på Abonner-lenken for en mappe, oppføring eller en fil for å bli varslet via e-post om alle endringer som skjer. Ikon og lenke for abonnering finner du i forlengelsen av mappestien øverst i innholdsruten. 

Kommentar

I aktive mapper kan du legge til kommentarer til oppføringer og vedlegg. Andre medlemmer kan svare på dine kommentarer og på denne måten kan man føre en dialog om konkrete elementer i rommet.

Endringslogg 

I aktive mapper logges alle endringer i oppføringene: av hvem og når en oppføring er opprettet, av hvem og når filer er lagt til, samt alle andre endringer.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

Kommentarer