Hold deg selv oppdatert

Siste aktiviteter
Hver natt vil du motta en e-post med oversikt over aktiviteter fra de siste 24 timer i rommene du er medlem av. Aktiviteter kan være nye elementer (mapper, oppføringer, filer), endring av elementer, sletting av elementer og nye medlemmer. E-posten inneholder lenker til de elementene i rommet hvor det har vært aktivitet.

Når du er innlogget i rommet vil du kunne gå inn å se Siste aktiviteter i menyen til venstre også (under innhold). Her kan du se aktiviteter for siste 24 timer, siste 7 dager og siste 30 dager.

Dele
Ved hjelp av Dele-knappen kan du aktivt varsle andre medlemmer i rommet om endringer. Dele-knappen genererer en e-post med lenke til elementet du sendte varslingen fra.

Abonnere 
Klikk på Abonner-lenken for en mappe, oppføring eller en fil for å bli varslet via e-post om alle endringer som skjer. Ikon og lenke for abonnering finner du i forlengelsen av mappestien øverst i innholdsruten:  

Kommentar

I aktive mapper kan du legge til kommentarer til en oppføring. Andre medlemmer kan svare på dine kommentarer og på denne måten kan man føre en dialog om konkrete elementer i rommet.

Endringslogg 

I aktive mapper logges alle endringer i oppføringene: av hvem og når en oppføring er opprettet, av hvem og når filer er lagt til, samt alle andre endringer.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

Kommentarer

Levert av Zendesk