Tegningshåndtering med publisering og tverrfaglig kontroll

Metadata må registreres før tegningsfiler kan lastes opp:

 1. Velg Ny oppføring og skriv inn metadata.
 2. Velg Ny...>Filopplasting under Legg til filer og last opp de aktuelle filene. 
 3. Høyreklikk på Tegningshåndtering og velg Importer oppføringer. Legg inn metadata fra en eksisterende tegningsliste i Excel-format ved å dra-og-slippe eller kopiere. Høyreklikk på Tegningshåndtering igjen og velg Importer filer. Velg feltet som skal matche filnavnene på filene som skal importeres. Dette kan f.eks. være Tegningsnummer. For at filnavnet skal matche Tegningsnummer må de ha identiske navn for at tegningsfilen ska legges til riktig oppføring, eller
 4. Høyreklikk på Tegningshåndtering og velg Importer filer. Velg feltet som skal matche filnavnene på filene som skal importeres. Dette kan f.eks. være Tegningsnummer. For at filnavnet skal matche Tegningsnummer må de ha identiske navn. Legge inn metadata i feltene merket rødt. Oppføringene vil da opprettes samtidig med at tegningsfilene blir lastet opp.

Godkjenning:

 1. Marker oppføring og trykk på Flytt til for å flytte oppføringer videre til neste steg, eller
 2. Dra og slipp oppføringen til neste steg vist som gul firkant.

Publisering:

 1. Marker oppføring og trykk på Flere valg og Publiser, eller
 2. Dra og slipp oppføringen til neste steg vist som gul firkant.

Revidering:

 1. Marker oppføring(ene) og trykk på Til revidering.
 2. Dialogvinduet som åpnes viser oppdatert revisjonsnummer og revisjonsdato.
 3. Legg til ny tegningsfil til oppføringen. Reviderer man mange tegninger samtidig kan man benytte Importer filer som forklart over.
 4. Er tegning(ene) tidligere Publisert vil disse markeres med et gult flagg i Arbeidstegninger-mappen.
Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

Kommentarer