Importere oppføringer

Importere oppføringer

Utfør følgende prosedyre for å importere oppføringer til en aktiv mappe og aktiv mappe med arbeidsflyt:

 1. Høyreklikk på mappen og velg Importer oppføringer
 2. Dra og slipp eller kopier inn data fra Excel ved å:
  a. Åpne Excel og markere området som inneholder dataene du ønsker å importere
  b. Plasser markøren på en av sidekantene til det markerte området og dra og slipp dataene over til Interaxo
  eller
  c. Trykk CTRL+C i Excel for å kopiere det markerte området, skift til INTERAXO og trykk CTRL+V for å lime inn datene (anbefalt)
 3. Alle data som ikke ikke kan valideres (feil datatype, manglende data, ulovlige tegn m.m.) blir merket med rødt.
 4. Rett opp valideringsfeil og klikk Importer

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

Kommentarer