Steg for steg - Import av tegningsliste og tegningsfiler

Denne funksjonaliteten finnes i INTERAXO Byggemodul og INTERAXO Forretningsmodul

Revisjon av tegninger håndteres i en aktiv mappe med arbeidsflyt hvor siste revisjon av tegningen blir publisert til en egen mappe ("Publisert") og tidligere revisjoner arkiveres i en egen historisk mappe ("Historisk"). Det er mulighet for å benytte godkjenningsprosess med flere steg i tegningshåndteringsmappen.

Metoden anbefales i prosjekter i byggefasen med mange aktører eller ved behov for tverrfagligkontroll.

 

Fordeler med tegningshåndtering i aktiv mappe med arbeidsflyt

 • Man får lagt inn mange tegninger samtidig og oppdatert revisjonsinformasjon for alle
 • Det kommer tydelig frem hvilket revisjonsnummer (rev.nr) og revisjonsdato som er gjeldende
 • God oversikt ved mange tegninger
 • Det kan grupperes i listen basert på Type eller andre felter

Steg for steg - Import av tegningsliste og innlegging av tegningsfiler

 

Tegningshåndtering med revisjon og publisering består av 4 hoveddeler:

 • Import av tegningsliste eller opprettelse av oppføringer
 • Opplasting av tegninger
 • Publisere gjeldende tegninger
 • Ny revisjon av tegninger

Import av oppføringer

Slik oppretter du nye oppføringer via importfunksjonen

 

 1. Gå inn på tegningsmappen og klikk på knappen «Importer» fra hovedmenyen og deretter «oppføringer». Du kan også høyreklikke på tegningsmappen og velg «Importer - oppføringer».

 

2. Legg inn metadata fra en eksisterende tegningsliste i Excel-format ved å dra og slippe (drag n’ drop) eller kopiere dataene fra Excel til INTERAXO.

NB! For at import av oppføringer skal fungere må feltene i INTERAXO samsvare med feltene i Excel-filen. Feltene må være eksakt like med rekkefølge, punktsetting og store og små bokstaver. Dersom det ikke er samsvar kan man bruke nedtrekkslistene i importvinduet til å velge riktig verdi. Husk at dersom et felt er skrudd på som obligatorisk i INTERAXO må Excel-filen inneholde data i dette feltet. 

Eksempel på felter i INTERAXO

Eksempel på felter i Excel

«Dra og slipp» eller «kopier» inn data fra Excel ved:

 • Åpen Excel-filen og marker området som inneholder dataene du ønsker å importere.
 • Plasser markøren på en av sidekantene på det markerte området og dra og slipp dataene over til INTERAXO.

eller

 • Trykk CTRL+C i Excel for å kopiere det markerte området, skift til INTERAXO og trykk CTRL+V for å lime inn dataene.

Alle felter med unntak av tegningsnummer er redigerbare. Her kan man legge inn revisjonsnummer og eventuelt annet som må rettes direkte i importvinduet.

Har du behov for å fjerne oppføringer, marker oppføringene og velge «Fjern markerte rader».

 

3. Klikk «Importer» og «OK»

Oppføringene er nå lastet opp og vil vises i steget du importere til.

 

 

Opplastning av tegninger

 

Nå skal du importere filene som skal knytte seg til de oppføringene du nettopp har importert inn. 

 1. Klikk på «Importer filer

Vi anbefaler er at det matches opp mot tegningsnummer da dette skal være unikt. Det vil si at filnavnet må være likt tegningsnummeret. Da foreslår INTERAXO neste revisjonsnummer automatisk og revisjonsdato som standard satt til dagens dato. Dette kan redigeres ved behov. 

 2. Velg feltet som skal matche mot filene som importeres. Her er det vanlig å benytte feltet Tegn.no. Velg deretter «Legg til fil».

Marker alle filene du ønsker å legge ved. Hold Shift-knappen nede for å markere flere. 

Delvis treff på filnavn

Det er nå mulig å få delvis treff på et filnavn ved import av filer. Ved å sette på en regel ignorer systemet deler av filnavnet. På denne måten slipper rådgiverne å døpe om filer for å tilpasse INTERAXO. Merk at dette kun fungerer for siste del av et filnavn.

Eksempel:

Filnavnet er B-100-04_RevA. Du ønsker å søke treff mot oppføringen som heter B-100-04. Huk av for «Delvis treff på filnavn» i importvinduet og skriv inn ønsket tegn - det kan være tegn, tall eller bokstaver - som du ønsker at systemet skal ignorere etter, eksempelvis _ i dette tilfellet.

Systemet vil da ignorere alt fra og med _ og søke treff som starter med B-100-04.

 

 

Når du har lagt til filene du ønsker vil du se en grønn avhuking som viser at filene har funnet treff mot en eksisterende oppføring.  Ønsker du å gjøre endringer i feltene før du importer kan dette gjøres direkte i importvinduet.

Publisering

Når godkjenningsprosessen av tegningene er ferdig - i dette tilfellet går de gjennom tverrfaglig kontroll (steget Kontroll) og godkjent, skal de publiseres som gjeldendende tegninger. Dette gjør du ved å markere de oppføringene du ønsker skal publiseres og  klikker på «Publiser» i hovedmenyen.

Tegningene vil da bli tilgjengelige for alle som har tilgang til publiserte tegninger.

 

Revidering

Det finnes to ulike måter å revidere tegninger på i INTERAXO.

Alternativ 1. Import av ny revisjon med automatisk revisjonshåndtering.

Dette gjøres på samme måte som førstegangsimport av tegninger som beskrevet tidligere.

 1. Klikk på «Importer» og «filer»
 2. Legg til filene som skal revideres.

 

Filene vil da finne treff på eksisterende oppføringer og markerer dette med en gul avhuking. Denne viser at oppføringen med filene opprettes som en ny revisjon. Systemet foreslår dermed automatisk neste revisjonsnummer i rekkefølgen og dagens dato som revisjonsnummer.

Dette kan overstyres ved behov.

3. Klikk «Importer» og den nye revisjonen importeres samtidig som den utgående revisjonen automatisk flyttes til historisk mappe. (Historisk)

Tegningene som nå ligger i den publiserte mappen vil vise et flagg som indikerer at det er en ny revisjon på vei.

 

Alternativ 2: «Send til revidering».  

Send til revidering benyttes der man ønsker å markere at det kommer en ny revisjon på tegningene før man importer nye filer. Det kan være behov for dette der det er en lengre periode fra en tegning er bestilt til den blir produsert.

 

 1. Marker oppføring(ene) og høyreklikk og "Til revidering" (alternativt "Flere valg" - "Til revidering"). Oppføringene flyttes automatisk til første steg. Her kan man importere en ny revisjon som gjøres på samme måte som innlegging av tegninger

2. Klikk «Importer filer» og legg til de nye reviderte tegningene. Dialogvinduet som åpnes viser oppdatert revisjonsnummer og revisjonsdato

3. Er en tegning markert med et gult flagg i mappen Publisert synliggjør dette at det kommer en ny revisjon.

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

Kommentarer