Får ikke opprette nye oppføringer i et steg i en arbeidsflyt

Jeg har åpnet et arbeidflytsteg, men knappen Ny oppføring er grået ut / disablet.

Som regel skyldes dette innstillingene på dette arbeidsflytsteget. På vært arbeidsflytsteg er det en innstilling "Nye oppføringer kan opprettes i dette trinnet"

Dersom du har rettigheter til å endre innstillinger på arbeidsflyten kan du klikke på steget i trestrukturen og velge Innstillinger for å endre denne innstillingen.
Hvis ikke så kan du kontakte administrator som evt. kan endre denne innstillingen

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

Kommentarer