Tegningshåndtering i aktiv mappe

Forutsetninger for at revisjonsoppdateringen skal fungere er at feltene Rev.nr. og Rev.dato er obligatoriske. Når de første tegningsfilene skal legges til må metadata registreres først:

 1. Velg Ny oppføring og skriv inn metadata. Velg Legg til filer og last opp de aktuelle filene, eller
 2. Høyreklikk på tegningsmappen og velg Importer oppføringer. Legg inn metadata fra en eksisterende tegningsliste i Excel-format ved å dra-og-slippe eller kopiere. Høyreklikk på tegningsmappen igjen og velg Importer filer. Velg feltet som skal matche filnavnene på filene som skal importeres. Dette kan f.eks. være tegningsnummer. For at filnavnet skal matche Tegningsnummer må ha identiske navn for at tegningsfilen skal legges til riktig oppføring, eller
 3. Høyreklikk på tegningsmappen og velg Importer filer. Velg feltet som skal matche filnavnene på filene som skal importeres. Dette kan f.eks. være tegningsnummer. For at filnavnet skal matche tegningsnummer må de ha identiske navn. Legge inn metadata i feltene merket rødt. Oppføringene vil da opprettes samtidig med at tegningsfilene blir lastet opp.

Revider tegninger slik:

 1. Høyreklikk på tegningsmappen og velg Importer filer.
 2. Velg feltet som skal matche filnavnene på filene som skal importeres. Dette kan f.eks. være Tegningsnummer. For at filnavnet skal matche Tegningsnummer må de ha identiske navn.
 3. Velg Legg til filer og last opp de aktuelle filene. 
 4. Åpne Revisjonsinnstillinger og velg hvilket av feltene som er revisjonsfeltet (Rev.nr. og Rev.dato). Revisjonsfeltet vil oppdateres til neste gyldige revisjonsverdi. 
 5. Alle data som ikke kan valideres (feil datatype, manglende data, ulovlige tegn mm.) blir merket med rødt i listen. 
 6. Radene som vises med grønn hake har funnet matchende oppføring og filen legges til den oppføringen. 
 7. Radene som vises med oransje hake har ikke funnet matchende oppføring og en oppføring vil bli opprettet automatisk og filen legges til. 
 8. Rett opp valideringsfeil og klikk Importer for å importere filene.
Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

Kommentarer