Metadatafelter i aktive mapper

Felttyper

Når du oppretter aktive mapper, må du opprette minst ett egendefinert felt. Egendefinerte felt inneholder informasjon som beskriver de individuelle oppføringene (metadata).

Felttyper man kan opprette er:

Ren tekst

Feltet tillater alle tegn og tall. Man kan om ønskelig definere en maksgrense for antall tegn man kan skrive inn og ved lange tekster kan man legge inn tekstbryting på oppføringsvisningen.

Nummer

Feltet tillater kun tall.

Dato

Feltet tillater kun datoformat.

Valgliste

I dette feltet kan man

  • Legge til inn flere verdier (en pr. linje) i en enkel valgliste når man oppretter en Ny oppføring. Man kan velge om det skal være mulig å velge flere verdier.
  • Krysse av i feltet Legg til beskrivelser for å kunne legge inn både kodeverdi og beskrivelse.

I begge tilfeller er det mulig å kopiere fra f.eks. et regneark og lime verdiene inn i valglisten.

Medlemsliste

I dette feltet kan man hente grupper og medlemmer fra rommets medlemsliste. Det er mulig å velge flere verdier.

Autonummer

Feltet gir automatisk nummerering av ny oppføring. Er utgangsverdien f.eks. 000, vil nummeret ved første oppføring bli 001.

Rik tekst

I dette feltet kan man legge til formatert tekst og lenker.

Felles for alle feltene er at man kan legge til:

  • Beskrivelse - her kan man skrive inn hvilken type informasjon som skal legges til i feltet. Beskrivelsen vises når man oppretter en ny oppføring og legger til informasjon i feltene.

  • Utgangsverdi - verdien legges til automatisk i feltet når man oppretter en ny oppføring.

  • Obligatorisk - haker man av i denne boksen må feltet fylles ut når man oppretter en ny oppføring.

  • Skjul i listevisningen - krysser man av i denne boksen vil ikke feltet vises i listevisning av mappen.

NB: Det må alltid opprettes en Oppføringstittel i alle aktive mapper. Dette gjøres ved å merke stjernen til venstre for feltnavnet.
Oppføringstittelen er lenken som åpner oppføringen fra listevisningen.

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

Kommentarer