Automatisk filnavngiving

Slik setter du regel for filnavngiving
Regelen for filnavngiving bestemmer hvordan filer som lastes opp som vedlegg til en oppføring skal navngis. Du kan sette regler for filnavn når du oppretter en mappe eller du kan endre eller sette regel for filnavngiving på eksisterende mapper.

  • Åpne mappeinnstillinger, høyreklikke eller velg Innstillinger
  • Velg Filnavngiving
  • Velg hvordan du ønsker at filer skal navngis når de lastes opp

Sett filnavn lik oppføringstittel
Dersom du velger denne regelen vil alle filer få samme navn som oppføringene.
F.eks. dersom du bruker feltet Tegningsnummer som oppføringstittel vil alle vedlegg som lastes opp få tegningsnummer som filnavn. For å skille flere filer på samme samme oppføring vil filnavnet avsluttes med tegnet "_" og et løpenummer. F.eks. TGN-1013-XDV_1.PDF, TGN-1013-XDV_2.DOCX

Lag regel for filnavn
Du kan velge å lage din egen regel for filnavngiving. Da kan du velge at filnavn skal settes sammen av feltverdier og faste tekster. For eksempel kan følgende regel "Løpenummer - Tegn nr - 2013" føre til filnavn som "003-TGN-1013-XDV-2013_1.PDF"

NB! For at et felt skal kunne brukes i en filnavngivingsregel må feltet være obligatorisk og kun tillate én verdi.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

Kommentarer