Medlemmer (eRoom)

Ulike roller/rettigheter
I eRoom har du tre ulike roller med ulike rettigheter. Disse rollene er "observer", "member" og "coordinator". Observer kan kun åpne dokumenter for å lese og kan ikke legge til noe informasjon i rommet. Member har både lese og skrive rettigheter, dette er den vanligste rollen. Coordinator kan slette og opprette medlemmer og rom.

Hvordan få tilgangskontroll på et dokument?
Høyreklikk på dokumentet eller mappen og velg "access control". Du vil da kunne velge hvem som kan åpne det og hvem som kan editere det. Det er bare den som har opprettet dokumentet eller mappen som har rettigheter til å gjøre dette (også administrator).

Hva gjør jeg dersom filen/mappen er grå?
Det betyr at du ikke har tilgang til filen eller mappen. Ta kontakt med din eRoom-ansvarlig for å få tildelt riktig tilgang dersom du mener du skal ha tilgang til filen/mappen.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

Kommentarer