Starte og avslutte prosjekter (eRoom)

Er det mulig etter avsluttet prosjekt å brenne en CD med innholdet som ligger på eRoom?
Det er ulike måter å håndtere avslutning av prosjekter på:

1) Du kan velge å dra mapper og filer over til egen PC. Du kan ikke trekke over hele databaser/tabeller, notater, kommentarer og andre eRoom-baserte elementer.

2) Alle filer kan overføres til CD/DVD av server administrator, men disse vil bare være søkbare på filnavn (de vil ikke ligge i en bestemt struktur).

3) Du kan lagre hele prosjektrommet som en ".erm-fil", dvs. at hele rommet med alle filer, mapper, kommentarer, databaser/tabeller og eRoom grensesnitt pakkes sammen i en fil. Denne filen kan senere åpnes i eRoom. Det betyr at du må ha eRoom software installert på server eller PC for å kunne åpne denne filen. Du kan lagre en 30 dagers gratis testversjon av eRoom på samme CD/DVD, og kan derfor åpne et prosjektrom senere.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

Kommentarer