Avtalevilkår

Interaxo er de profesjonelles valg av samhandlingsløsning. For at vi skal kunne ivareta dette og opprettholde våre kunders tillit til oss har gjort vedleggene til kundeavtalen tilgjengelig på våres hjemmesider.

Klikk her for å komme til avtalevilkårene

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

Kommentarer