Database (eRoom)

Søk i database gir feilmelding
Søking i en database gir meg følgende feilmelding: ” Unfortunately, eRoom was unable to generate the page you requested, because of an unanticipated error (code 0x8000ffff)”. Bruker kan av og til oppleve dette når han/hun prøver å gjøre et søk i en database. Dette skjer fordi søkemotoren til eRoom ikke har oppdatert registrene for denne databasen. Kontakt JOINT Support på support@joint.no eller telefon 22 50 45 50, tast 2 så vil vi hjelpe deg med dette.

Er det mulig å knytte opp access i databaser opp mot eRoom?
Dersom en access-database kan lagres som en csv-fil (comma separated values), kan den importeres inn i eRoom. Denne er kun todimensjonal, dvs. at du ikke kan flytte over linker mellom ulike oppføringer i databasen. Databasen i eRoom må være opprettet først, og navnet på kolonnene må være lik navnet på kolonnene i access-databasen som importeres. Kolonner som ikke matcher, vil bli utelatt.

Overføring av data fra Excel-fil til eRoom database/tabell
Databaser kan importere csv-filer (csv betyr comma separated values) Gjør følgende for å importere: Lag databasen først. Du må lage kolonner (felt) med nøyaktig samme overskrift som kolonneoverskriften i excel-arket. De som ikke matcher ved importering av excel-filen vil bli droppet (på den måten kan du jo også velge bort de kolonnene som ikke er aktuelle å overføre til databasen). Stå i excel-arket ditt, og lagre dette som en csv-fil, på f.eks. skrivebordet ditt. Gå til databasen, klikk på "import"-knappen i oppgavelinjen, og velg csv-filen. Du vil bl.a. bli fortalt hvilke felt som importeres, og om det ser riktig ut. Klikk OK, og da lages databasen med ditt excel-ark!

Hvordan endre spaltebredde i en database?
Bredden på en kolonne i en database endres i forhold til innholdet. Du kan ikke sette en fast bredde (i cm, pxl eller lignende). Standard for et tekstfelt er at databasen selv velger hvor den "bryter" setningen, dersom det er mye tekst i et felt. Det avhenger av hvor mange kolonner som vises på forsiden av databasen. Dersom du ikke vil at innholdet i feltet skal "brytes" (ved f.eks. telefonnummer), kan du huke av for "no word-wrapping" for akkurat det feltet (kolonnen).

Får ikke slettet database/tabell?
Når jeg prøve å slette en database/tabell, får jeg feilmelding: "Cannot delete this database because one of its children are read only". Det vil se at en av oppføringene/entry er reservert som "read only". Du må gå inn på hver enkelt oppføring/entry og sjekke om noen av dem er huket av på "read only" og eventuelt fjerne denne.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

Kommentarer