Varsling av brukere (eRoom)

Hvordan kan jeg varsle andre brukere om endringer i prosjektrommet?
Ved å klikke på alert knappen øverst til høyre i prosjektrommet, kan du sende en melding til andre brukere om f.eks. at et nytt dokument er lagt inn (gjerne hvis det haster eller så vil du få endringsmelding i løpet av natten). Du kan velge om du vil varsle alle eller bare noen utvalgte. Meldingen blir sendt som e-post med direkte link til det stedet der dokumentet ligger inne på prosjektrommet.

Hvis jeg velger "select all", vil også deaktiverte brukere bli valgt?
Ja, hvis du vil unngå å sende alert til deaktiverte brukere må man selv gå inn og huke av bare de som er aktive. Velger du "select all", vil også de deaktiverte brukerne få tilsendt en alert.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

Kommentarer