Eksport av oppføringer

Når du vil eksportere oppføringer fra Interaxo har du følgende alternativer:

  1. Eksportere alle filer som ligger på valgte oppføringer
  2. Eksportere innholdet (informasjonen) for valgte oppføringer som en PDF-fil
  3. Eksportere innholdet for valgte oppføringer som en kommaseparert fil (til Excel)

For alternativ 2 og 3 kan du også velge å legge ved vedleggene i oppføringene.

Den kommaseparerte filen inneholder den samme informasjonen som PDF-filen, men i et åpent format som kan benyttes for videre bearbeiding. Denne filen kan også brukes til å importere metadata fra prosjektrommet til et arkivsystem.

Når du eksporterer vil du kunne velge om du vil lagre eksportfilen i Interaxo eller om du vil laste den ned til din PC.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

Kommentarer