Forfallsdato med ansvarlig person

Innledning

I oppføringer hvor man har metadatafelter av typen dato, kan ett av disse defineres som en forfallsdato. Da blir 2 nye metadatafelt automatisk generert: Ansvarlig og Fullført. Det blir dermed mulig å implementere funksjonalitet som f.eks. saksbehandling på en enkel måte. 

Når man f.eks diskuterer saker og løser oppgaver vil en datofrist med ansvarlig(e) person(er) gi en god oversikt over status for pågående saker og hvem som har ansvaret for den enkelte sak.    

Feltene Ansvarlig og Fullført blir generert automatisk.
Oppføringer kan delegeres til en eller flere forhåndsdefinerte medlemmer.

Oversikt over oppgaver

De som har fått tildelt oppgaver vil til enhver tid kunne se en oversikt over ikke utførte oppgaver på startsiden i INTERAXO. Dersom fristen er overskredet blir forfallsdatoen rødmarkert.


Medlemmer som tilordnes en oppgave vil også motta varsel på epost. 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

Kommentarer