Hvordan sette opp kopibestilling

Administrasjon

Med kopibestilling er det mulig å sende filer direkte til kopiselskapet fra INTERAXO uavhengig av hvilket kopiselskap som benyttes. Bestillingen sendes til kopifirmaet som har tilgang til all informasjon samt mulighet til å laste ned alle filer som inngår i bestillingen uten å være bruker av INTERAXO. Det er lagt opp til automatisk endring av status når man mottar og laster ned filer samt at kopifirma har mulighet til å varsle når filene er distribuert ut til mottaker.

For å få tilgang til funksjonaliteten for kopibestilling må man først skru denne på i rommet. Deretter kan man definere standardinnstillinger for å gjøre bestillingsprosessen raskere.

Man må være enten rom- eller communityadministrator for å sette opp kopibestilling.

Aktivere kopibestilling på prosjektrom

For å aktivere kopibestilling på et prosjektrom må man gå på Innstillinger på et rom, huke av for kopibestilling og velge hvilke medlemmer som kan bestille. Grupper er ikke mulig å velge, kun enkeltpersoner.Det er kun medlemmer som kan bestille som vil se funksjonaliteten for kopibestilling inne på rommet.

Standardinnstillinger for kopibestilling

Standardinnstillinger for kopibestilling settes opp i hvert enkelt rom under Innstillinger i sidemenyen.

Velg deretter Kopibestilling. Her fyller man ut informasjon om kopifirma, kunde- og fakturainformasjon samt leveranse- og produksjonsmetode.

Innstillingen man her angir vil komme som foreslått valg hver gang man skal sende en kopibestilling i et valgt rom. Alle felter er redigerbare slik at man har mulighet til å endre informasjonen ved hver spesifikk bestilling. 

 

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

Kommentarer

Levert av Zendesk