Nummergenerator

INTERAXO har muligheten for å lage nummerstrenger for dokumenter og annet innhold som har behov for en unik nummerering. Dette kan være avviks- og endringsmeldinger, referater,  rapporter og mye mer. 

Det finnes tre varianter: 

  • Automatisk: Løpenummeret (sekvensnummeret) genereres automatisk. 
    Basert på valgt kombinasjon for Dokument-ID-feltet, finner Interaxo selv neste ledige sekvensnummer for kombinasjonen.

  • Manuell (Dokument-ID låses ikke): Løpenummeret velges av brukeren og duplikate verdier tillates. 

  • Manuell (Dokument-ID låses): Løpenummeret velges av brukeren, men duplikate verdier tillates IKKE.

Alle elementene som skal utgjøre dokumentnummeret må være av typen Valgliste. Du ønsker f.eks. å definere et dokumentnummer som dette:

Prosjektnr-kontraktsnr-dokumenttype-løpenummer

Når en ny oppføring opprettes vil den da kunne få dette dokumentnummeret:

10000-K10-AV-0001 (der AV f.eks. står for avvik)

Gyldige skilletegn er bindestrek (-) and understreking (_). Klikk bindestrek eller understreking etterfulgt av ENTER for å inkludere dem i dokumentnummerdefinisjonen. 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

Kommentarer

Levert av Zendesk