Nummergenerator

Innledning

I Interaxo kan du generere dokumentnumre for innhold som har behov for en unik, egendefinert nummerering. Dette kan gjelde tegninger, avviks- og endringsmeldinger, referater, rapporter osv. I mappen listes dokumentnummerfeltet opp som Dokument-ID.

Du bestemmer selv antall ledd, samt hvilke informasjonselementer som kombinert skal utgjøre Dokument-ID-feltet. De enkelte leddene bør for lesbarhetens skyld ha skilletegn. Et sekvensnummer kan legges til som siste ledd, og du bestemmer selv hvor mange sifre dette skal bestå av.

Nummergenerator benyttes i aktive mapper, og må aktiveres for den enkelte mappe. Dette gjøres ved å

 • åpne Innstillinger for mappen
 • aktivere NummergeneratorGenerelt -fliken og
 • konfigurere oppsettet på Nummergenerator-fliken
  (denne fliken er kun tilgjengelig dersom funksjonaliteten er aktivert)

 

Konfigurering

Nummergenerator kan settes opp på én av tre måter: 

 • Automatisk
  Sekvensnummeret genereres automatisk. 
  Basert på valgt kombinasjon for Dokument-ID-feltet, finner Interaxo selv neste ledige sekvensnummer for den aktuelle kombinasjonen.

 • Manuell (Dokument-ID låses ikke)
  Sekvensnummeret velges av brukeren og duplikate verdier tillates.

 • Manuell (Dokument-ID låses)
  Sekvensnummeret velges av brukeren, men duplikate verdier tillates ikke.

 

Følgende innstillinger må gjøres:

 • Låsenivå
  For variantene Automatisk og Manuell (Dokument-ID låses) må du definere på hvilket nivå dokumentnummeret skal låses:

  • Område
   Dette er standardvalget. Låsing på dette nivået gjør dokumentnummeret unikt innenfor hele området.
  • Rom
   Dokumentnummeret er unikt innenfor rommet den aktive mappen tilhører.
 • Sekvensnummer
  Velg ett av følgende 3 alternativer:

  • Ikke bruk sekvensnummer
   Kun valgbart for variant Manuell (Dokument-ID låses ikke). Gir mulighet for å generere dokumentnumre uten sekvensnummer.
  • Bruk bare sekvensnummer
   For variant Automatisk er denne alltid valgt, og kan velges for begge variantene av Manuell.
   Gir mulighet for å generere dokumentnumre med sekvensnummer.
   Antall siffer i sekvensnummeret må velges.
  • Bruk både sekvens- og subsekvensnummer
   Kan velges for begge variantene av Manuell.
   Gir mulighet for å generere dokumentnumre med både sekvensnummer og subsekvensnummer.
   Både Antall siffer i sekvensnummeret og Antall siffer i subsekvensnummeret må velges.

 • Dokument-ID
  Definer hvilke felter de enkelte leddene i dokumentnummeret skal bestå av. Disse må være av typen Valgliste. Alle feltene må være obligatoriske og skrivebeskyttet.

  Gyldige skilletegn er bindestrek (-) og understreking (_). Klikk på bindestrek eller understreking etterfulgt av ENTER for å inkludere skilletegn i oppbygningen av dokumentnummeret.

Eksempel

Du ønsker å definere et dokumentnummer bygd opp på denne måten:

prosjektnummer

kontraktsnummer

dokumenttype

sekvensnummer

Når en ny oppføring opprettes vil Dokument-ID-feltet f.eks. bli tilordnet dette dokumentnummeret:

10000-K10-AV_0011, der

 • 10000 representerer prosjektnummeret
 • K10 representerer kontraktsnummeret
 • AV f.eks. står for dokumenttypen Avvik og
 • 0011 er det genererte sekvensnummeret i akkurat denne feltkombinasjonen, og hvor
 • både bindestrek og understreking er benyttet som skilletegn

 

Bruk av kodemanualer

I aktive mapper er det mulig å definere Valglistefelter som består av koder med tilhørende beskrivelser (kodemanual). Når en ny oppføring opprettes, vises både kode og beskrivelse, men kun koden benyttes i dokumentnummeret. Kodemanualer kan importere fra Excel ved hjelp av dra-og-slipp. Se egen hjelpeartikkel for konfigurering av Valglister.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

Kommentarer