Søking i Interaxo Mobil

Søking kan gjøres på tvers av alle rom i et område (community), eller i et valgt rom.
 
Et søkefelt blir tilgjengelig når du velger ROM eller Lokale filer. Skriv inn søketeksten og trykk på Search-knappen.

NB: Noen ganger er det nødvendig å gjenoppfriske skjermbildet for å få frem søkefeltet.

Hvis du utfører søket og har valgt et bestemt rom og mappe, vil INTERAXO søke i denne og i underliggende mapper. Alle filer som matcher søketeksten blir listet opp i innholdslisten. Trykk på en forekomst i listen for å vise innholdet.
 
NB: Merk at du bare kan søke på filnavn, ikke mappenavn.

 
Dersom du først velger et rom og starter søket, vil alle tilgjengelige funksjoner kunne benyttes på filene i søkeresultatet. Hvis du søker på tvers av alle rom vil du kun ha mulighet til å vise innholdet av filene i resultatlisten.
 
Søkeresultatet er tilgjengelig helt til du velger Cancel.
Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

Kommentarer