Tilpasse aktive mapper til tegningshåndtering

Se også:

Hvordan opprette og administrere aktiv mappe med arbeidsflyt

Administrasjon tegningshåndtering 

Organiseringen av tegningene vil variere avhengig av størrelse og kompleksitet på prosjektet. Mange laster opp alle tegningslister og tegninger i samme mappe, mens andre igjen velger å inndele etter fag. 

Hvordan sette opp en aktiv mappe for arbeidsflyt tilpasset håndtering av tegninger

 

 1. Opprett ny aktiv mappe med arbeidsflyt ved å klikke på «Ny …» fra verktøylinjen eller ved å høyreklikk på en mappe i trestrukturen

 2. Velg «Aktiv mappe med arbeidsflyt». 
  Skriv inn et unikt Mappenavn på den nye arbeidsflytmappen under Generelt-fanen. 
  NB! To mapper på samme nivå i trestrukturen kan ikke ha samme navn
 1. Aktiverer «revidering og publisering» ved å huke av i boksen.Alternativt høyreklikk, velg Innstillinger og se at Revidering og publisering er skrudd på på en allerede eksisterende mappe
 1. Tilpass feltene for mappen.

Velg fanen «Felt» og klikk på «Legg til felt» -knappen for å opprette egendefinerte metadatafelter. Feltene du oppretter bør tilsvare de feltene du har i tegningslisten for prosjektet slik at du senere kan importere inn tegningslisten i sin helhet. Tegningslisten må være i MS Excel.

For mer informasjon,  se artikkel om import av oppføringer.

 1. Et nytt vindu vil åpnes for å legge inn informasjon om feltet du ønsker å opprette.

Alternativt kan man ta utgangspunktet i en av malene våre:  "Byggemal" og "Prosjekteringsmal"

Husk å opprette felt for revisjonsnummer og revisjonsdato. For at revisjonshåndteringen skal fungere må revisjonsnummer være valgliste med den revisjonsindeksen som skal benyttes i prosjektet (eks. bokstaver eller tall) og revisjonsdato må være et datofelt. Begge disse feltene må være satt til obligatoriske.

 

Tilpass arbeidsflyt for mappen

 1. Velg fanen «arbeidsflyt». 3 steg ligger inne som standard, men disse kan endres eller slettes ved behov. Ønsker du flere steg i prosessen velger du «legg til steg».
 2. Dersom du ikke ønsker at tegninger skal kunne legges inn i andre steg enn det første, påse at "Nye oppføringer kan legges til i dette steget" hukes av. 

 Følgende innstillinger kan endres på et steg:

 • Stegnavn
 • Om nye oppføringer skal kunne opprettes direkte i dette steget
 • Om steget representerer et låst steg (Siste trinn). PS. Når dette først er satt til låst kan ikke dette oppheves. Da må steget slettes og legges inn igjen på nytt. 
 • Hvilke(t) steg oppføringer kan flyttes til
 • Hvem som kan flytte oppføringer fra dette steget
 • Hvem som skal bli varslet når oppføringer opprettes i eller flyttes til dette steget
 • Hvilken epost-mal som skal benyttes (norsk, svensk eller engelsk)

Feltverdier i INTERAXO: 

 Mer om hvordan administrere aktive mapper

 Mer om hvordan administrere aktive mapper med arbeidsflyt

 

 

 

 

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

Kommentarer