Tilpasse aktive mapper til tegningshåndtering

Innledning 

Organiseringen av tegningene vil variere avhengig av størrelse og kompleksitet på prosjektet. Mange laster opp alle tegningslister og tegninger i samme mappe, mens andre igjen velger å inndele etter fag. 

Tegningshåndtering

 1. Naviger til målmappen og opprett en aktiv mappe med arbeidsflyt ved å klikke Ny ...> Mappe> Aktiv mappe med arbeidsflyt.
  Alternativt kan du kopiere mappemaler, f.eks. Konstruksjonsmal og Designmal inn i rommet.

 2. Aktiver Revidering og publiseringGenerelt-fanen

 3. Opprett nødvendige egendefinerte felt på Felt-fanen.
  For å kunne importere oppføringer og filer på et senere tidspunkt, må feltene i Interaxo samsvare med feltene i prosjektets hoveddokumentregister. Hoveddokumentregisteret ditt må være på Excel-format. Opprett følgende obligatoriske felt:

  • Revisjonsnummer
   Revisjonshåndtering krever en liste med forhåndsdefinerte revisjonsnumre som er satt på forhånd. Bruk revisjonsindeksen (manualen) som er påpekt for dette prosjektet (f.eks. Bokstaver, tall eller en kombinasjon av de to).

  • Revisjonsdato

 4. Legg til nødvendige arbeidsflytsteg, f.eks. Publisert og Historisk.
  Typisk blir tegninger opprettet i steg en.. Det anbefales derfor at steg 2 ikke tillater at nye oppføringer lastes opp.

 

 

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

Kommentarer