Min oversikt

Introduksjon

Når du kommer inn i Interaxo eller velger et nytt community (prosjektområde) så kommer du til oversiktssiden for det aktuelle communityet. Dette er en oversikt eller "dashboard" som viser deg:

  • Mine rom: Hvilke rom du har tilgang til på dette området
  • Sist endret: Viser filer som er endret siste 30 dager
  • Utsjekkede filer: Filer du har sjekket ut for editering
  • Oppføringer med forfallsdato: En oversikt over alle aktiviteter som du har blitt tildelt på dette området.

Mine rom

Her ser du alle rommene du er medlem av i det aktuelle communityet. Når du klikker på et rom, skjules denne oversikten. For å komme tilbake til oversikten kan du klikke på logoen som ligger øverst i venstre hjørne. (Dette kan være logoen til Interaxo eller en helt annen.)

Arbeidsområder

By default, the All workspaces option is selcted in the drop-down. Choose a specific workspace in order to list the rooms in that workspace only.

Favoritter

Hvis du er medlem av mange rom, kan du enkelt velge å ha ett eller flere prosjekt som dine Favoritter. På denne måten blir det lettere og raskere å finne det rommet som du benytter mest.

Favoritter er de rommene som vises med en fylt, gul stjerne.

  • Klikk på stjernen foran romnavnet for å markere et rom som favoritt
  • Klikk på stjernen en gang til for å fjerne rommet som favoritt
  • Klikk på knappen Favoritter i valgmenyen for å begrense listen slik at du kun ser dine favoritter
  • Klikk på Alle rom for å se alle

Create/Order new room

Som arbeidsområdeadministrator kan du opprette nye rom ved å klikke på  Opprett nytt rom-knappen. Alternativt kan du be om at et rom opprettes for deg ved å klikke på Bestill nytt rom-knappen.

Bytt mellom områder

Rommene du er medlem av kan befinne seg på ulike områder. Du kan bytte til et annet område ved å klikke på områdenavnet etter globusikonet og velg et annet fra listen.

Bytt mellom rom

Har du blitt invitert til flere rom, bytter du rom ved å klikke på romnavnet etter romikonet øverst på siden og velg et annet rom fra listen.

 

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

Kommentarer