Min oversikt

Oversikt over mine rom, dokument og oppføringer med forfallsdato

Når du kommer inn i Interaxo eller velger et nytt community (prosjektområde) så kommer du til oversiktssiden for det aktuelle communityet. Dette er en oversikt eller "dashboard" som viser deg:

  • Mine prosjektrom: Hvilke rom du har tilgang til
  • Innhold: Viser utsjekkede filer samt sist endrede dokumenter
  • Oppføringer med forfallsdato: En oversikt over alle aktiviteter som du har blitt tildelt i det aktuelle communityet.

Oversikten "Mine rom"

Her ser du alle rommene du er medlem av i det aktuelle communityet. Når du klikker på et rom, skjules denne oversikten. For å komme tilbake til oversikten kan du klikke på logoen som ligger øverst i venstre hjørne. (Dette kan være logoen til Interaxo eller en helt annen.)

Favoritter i listen "Mine rom”

Hvis du er medlem av mange rom, kan du enkelt velge å ha ett eller flere prosjekt som dine Favoritter. På denne måten blir det lettere og raskere å finne det rommet som du benytter mest.

Favoritter er de rommene som vises med en fylt, gul stjerne.

  • Klikk på stjernen foran romnavnet for å markere et rom som favoritt
  • Klikk på stjernen en gang til for å fjerne rommet som favoritt
  • Klikk på knappen Favoritter i valgmenyen for å begrense listen slik at du kun ser dine favoritter
  • Klikk på Alle rom for å se alle

Bytt mellom kundeområder/communities

Rommene du er medlem av kan befinne seg i ulike prosjektområder/communities. Dersom du er tilknyttet prosjekter i ulike communities bytter du slik:

Øverst på venstre side: Trykk på det aktuelle communityet og velg et annet i listen.

Bytt mellom prosjekt eller rom

Har du blitt invitert til flere rom, bytter du rom slik:

Øverst på siden: Klikk på aktuelt rom og velg et annet i listen.

Oversikten "Oppføringer med forfallsdato"

Her kan du trykke på en rad og komme rett inn på den aktuelle aktiviteten eller oppgaven som du har blitt tildelt. 

Oversikten "Innhold"

Her kan du trykke på et filnavn og komme rett til den spesifikke filen. Du kan bytte mellom å se "Utsjekkede filer" eller "Sist endret" (av deg).

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

Kommentarer