Versjonering av filer

Legg til en ny versjon av en fil

Det finnes flere måter å legge til en fil på: 

 • Marker en fil og velg Flere valg>Legg til ny versjon, eller høyreklikk på filen og velg Legg til ny versjon fra menyen. 
 • Trykk på Legg til fil-knappen for å velge ny fil fra Windows Explorer.
 • Velg om dette skal være en Delversjon eller en ny Hovedversjon.
 • Legg til en versjonskommentar.
 • Klikk på Ok -knappen for å laste opp ny versjon.

eller

 • Dra og slipp en fil med samme filnavn inn i gjeldende mappe
 • Velg om du vil opprette en ny versjon av filen eller som en kopi. Kopien kan du senere endre navn på da denne opprettes som en ny fil.

eller

 • Last opp en fil med samme navn i samme mappe. Da får du spørsmål om du vil ha en ny versjon av filen eller om du vil opprette en kopi.

Jobbe med filversjoner

Trykk på versjonsikonet for den aktuelle filen:

             
       
    Tidligere versjoner er nå synlige i sprettoppvinduet Versjonshistorikk.

 • Ved å klikke på Gjenopprett vil den versjonen du gjenoppretter bli opprettet som en ny versjon.
  Velg om den skal opprettes som ny Delversjon eller ny Hovedversjon.
  Merk at opprinnelige versjoner forblir uendret.

 • Velg Last ned for å laste ned en tidligere versjon.
 • Du kan også se på filen i den innebygde dokumentleseren i Interaxo. I menyen øverst kan du klikke på Versjonshistorikk.

 

 

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

Kommentarer