Opprette oppføringer

Generelt

Oppføringer består av metadata (felt) og vedlegg (filer og lenker). I tillegg kan kommentarer legges til både oppføringer og filer. Oppføringer fungerer som kontainere for filene. Alle endringer som er gjøres på en oppføring blir lagret i oppføringsloggen.

Metadata utgjør kolonnene i tabellen med oppføringer. Du kan sortere, gruppere og filtrere på alle kolonnene i tabellen. Metadata av god kvalitet forbedrer gjenfinning av oppføringer og filer.

Opprett ny oppføring

Utfør følgende trinn for å opprette nye oppføringer:

  1. Naviger til ønsket aktiv mappe
  2. Klikk på knappen Ny oppføring
  3. Skriv inn metadataverdier i de enkelte feltene
  4. Legg til en eller flere filer ved å klikke på Ny...> Filopplasting eller Ny ...> Fil fra mal-knappen
  5. Velg filer fra harddisken
  6. Når du er ferdig, klikker du på Opprett-knappen

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

Kommentarer