Opprette oppføringer

I en aktiv mappe opprettes først en oppføring før du eventuelt legger til filer. En oppføring inneholder informasjon, også kalt metadata, om ett eller flere objekter - som regel filer, men kan også være en oppgave, link mm. Oppføringer kan også kun inneholde metadata og ingen filer. Oppføringer kan sammenlignes med en rad i en database eller et indekskort.

Man kan også se for seg at hver oppføring er som en rad i et Excel-ark, f.eks. en oppgave eller avklaring pr. rad. Oppføringen beskriver den spesifikke oppgaven. Denne informasjonen (metadataene) øker muligheten til å finne det du leter etter.

Du kan enten sortere, gruppere eller filtrere feltene i den aktive mappen, avhengig av om informasjonen består av en valgliste eller vanlig tekst.

Hvis du vil laste opp en eller flere filer i en aktiv mappe, må du først opprette oppføringen. Ønsker du å opprette mange oppføringer samtidig anbefaler vi import via Excel. Se eget punkt for dette. 

Slik oppretter du en oppføring:

  1. Høyreklikk på den aktive mappen og velg Ny oppføring fra menyen
  2. Alternativt åpne mappen og klikk på Ny oppføring-knappen 
  3. Fyll inn informasjonen i egenskapsfeltene  
  4. Legg til én eller flere filer ved å klikke på Ny...-knappen og velge enten Filopplastning eller
    Fil fra mal 
    Last opp ønskede filer ved hjelp av Vindusutforsker
  5. Klikk på Opprett for å legge oppføringen i den aktive mappen

 

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

Kommentarer