Legge til filer i oppføringer

OBS! 
Dersom regler for filnavngivning er aktivert i mappen, vil filnavnet for de filene du laster opp bli endret i henhold til disse reglene. 

Last opp filer

 1. Åpne en oppføring i en aktiv mappe, eller høyreklikk på en oppføring i den aktive mappen
 2. Klikk på knappen Ny ....> Filopplasting
 3. Velg en eller flere filer i Windows Utforsker (hold nede Skift eller Ctrl for å velge flere filer)
 4. Klikk på Åpne-knappen
 5. Filene lastes opp til Linker og vedlegg-delen av oppføringen

Legg til filer ved å bruke dra-og-slipp

 1. Åpne oppføringen i den aktive mappen du vil laste opp filer til
 2. Åpne Windows Utforsker, finn filene du vil legge til oppføringen
 3. Velg fil (er) og dra-og-slipp dem i Linker og vedlegg-delen av oppføringen

Legg til fil fra mal

Filmaler må opprettes i rommet ved hjelp av Administrasjonsklienten. Legg til en ny fil basert på en filmal ved å utføre følgende trinn:

 1. Naviger til ønsket rom og aktiv mappe
 2. Åpne den aktuelle oppføringen
 3. Klikk på knappen Ny ...> Fil fra mal
 4. Åpne en malmappe om nødvendig
 5. Klikk på ønsket filmal
 6. Forhåndsvis filen hvis filformatet støttes
 7. Skriv inn en verdi i feltet Velg nytt filnavn, eller behold standardverdien
 8. Klikk på Ok-knappen for å legge til filen i oppføringen
Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

Kommentarer