Kopiere og flytte oppføringer

Du kan flytte eller kopiere oppføringer fra en aktiv mappe til en annen, enten i det samme rommet eller i et annet rom. Dette gjelder også oppføringer i aktive mapper med arbeidsflyt. 

Hvordan flytte eller kopiere oppføringer

Utfør følgende steg for å flytte eller kopiere oppføringer mellom aktive mapper: 

 • Åpne den aktive mappen som inneholder de aktuelle oppføringene
 • Velg de oppføringene du ønsker å flytte eller kopiere
 • Velg Flere valg > Kopier hvis du vil kopiere de valgte oppføringene
 • Alternativt høyreklikk på en oppføring og velg Kopier fra menyen
 • Velg Flere valg > Klipp ut hvis du vil flytte de valgte oppføringene
 • Alternativt høyreklikk på en oppføring og velg Klipp ut fra menyen
 • Åpne mappen du ønsker å flytte eller kopiere oppføringene til
 • Trykk på Lim inn-knappen eller høyreklikk på mappen du ønsker å flytte eller kopiere oppføringene til og velg Lim inn fra menyen

Hvilken informasjon blir flyttet og kopiert?

Ved flytting av oppføringer blir følgende informasjon inkludert:

 • Alle felter med tilhørende verdier som matcher tilsvarende felter i mappen du flytter til
 • Alle vedlegg
 • I tillegg logges det hvilken mappe oppføringen ble flyttet fra

Ved kopiering blir følgende informasjon kopiert til ny oppføring:

 • Alle felter med tilhørende verdier som matcher tilsvarende felter i mappen du flytter til
 • Det logges hvilken mappe den nye oppføringen ble kopiert fra
 • Alle vedlegg
 • Merk at opprinnelige loggelementer og kommentarer IKKE blir kopiert pr idag

OBS:
Dersom feltdefinisjonene i mappene ikke stemmer overens, vil du få en advarsel og kan velge om du vil fortsette eller avbryte operasjonen. 
Felter i mappen du flytter eller kopierer fra som ikke har et motsvarende felt i mappen du flytter eller kopierer til vil bli listet opp. Hvis det finnes obligatoriske felter i mappen du flytter eller kopierer til som ikke vil kunne gis en verdi vil også disse bli listet opp. 

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

Kommentarer

Levert av Zendesk