Kopiere og flytte oppføringer

Du kan flytte eller kopiere oppføringer fra en aktiv mappe til en annen, enten i det samme rommet eller i et annet rom. Dette gjelder også oppføringer i aktive mapper med arbeidsflyt. 

Hvordan flytte eller kopiere oppføringer

Utfør følgende steg for å flytte eller kopiere oppføringer mellom aktive mapper: 

 • Åpne den aktive mappen som inneholder de aktuelle oppføringene
 • Velg de oppføringene du ønsker å flytte eller kopiere
 • Velg Flere valg > Kopier hvis du vil kopiere de valgte oppføringene
 • Alternativt høyreklikk på en oppføring og velg Kopier fra menyen
 • Velg Flere valg > Klipp ut hvis du vil flytte de valgte oppføringene
 • Alternativt høyreklikk på en oppføring og velg Klipp ut fra menyen
 • Åpne mappen du ønsker å flytte eller kopiere oppføringene til
 • Trykk på Lim inn-knappen eller høyreklikk på mappen du ønsker å flytte eller kopiere oppføringene til og velg Lim inn fra menyen

Hvilken informasjon blir flyttet og kopiert?

Ved flytting av oppføringer blir følgende informasjon inkludert:

 • Alle felter med tilhørende verdier som matcher tilsvarende felter i mappen du flytter til
 • Alle vedlegg
 • I tillegg logges det hvilken mappe oppføringen ble flyttet fra

Ved kopiering blir følgende informasjon kopiert til ny oppføring:

 • Alle felter med tilhørende verdier som matcher tilsvarende felter i mappen du flytter til
 • Det logges hvilken mappe den nye oppføringen ble kopiert fra
 • Alle vedlegg
 • Merk at opprinnelige loggelementer og kommentarer IKKE blir kopiert pr idag

OBS:
Dersom feltdefinisjonene i mappene ikke stemmer overens, vil du få en advarsel og kan velge om du vil fortsette eller avbryte operasjonen. 
Felter i mappen du flytter eller kopierer fra som ikke har et motsvarende felt i mappen du flytter eller kopierer til vil bli listet opp. Hvis det finnes obligatoriske felter i mappen du flytter eller kopierer til som ikke vil kunne gis en verdi vil også disse bli listet opp. 

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

Kommentarer