Logger

I aktive mapper logges alle endringer. Loggen viser hva som ble gjort, av hvem og når. Følgende endringer logges:

  • Oppretting, endring og sletting av oppføringer
  • Flytting av oppføringer til annet steg
  • Oppretting, endring og sletting av vedlegg (filer)
  • Oppretting, endring og sletting av kommentarer
  • Deling av oppføringer
  • Deling av filer

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

Kommentarer