Logger

I aktive mapper logges alle endringer. Loggen viser hva som ble gjort, av hvem og når.

Følgende endringer logges:

  • Oppretting, endring og sletting av filer
  • Endring og sletting av informasjonen i egenskapsfeltene
  • Flytting av oppføringer
  • Flytting av oppføringer til nytt steg
  • Oppretting, endring og sletting av kommentarer
  • Deling av oppføringen ved å bruke Dele-knappen

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

Kommentarer