Varslinger i arbeidsflytmapper

I en arbeidsflytmappe kan man definere regler for hvem som skal bli varslet når en oppføring opprettes eller flyttes fra ett steg til et annet. 

Oppsett av disse reglene er beskrevet i administratordelen av hjelpedokumentasjonen.

 

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

Kommentarer