Flytte oppføringer til et annet steg

I aktive mapper med arbeidsflyt kan man flytte oppføringer fra ett steg til et annet i arbeidsflytprosessen på denne måten:

  1. Marker de oppføringene du vil flytte til et annet steg 

  2. Klikk på Flytt til steg...-knappen 

  3. Velg steget du vil flytte oppføringene til

  4. Klikk på Ok-knappen for å flytte oppføringene til valgt steg

Alternativt:

Du kan også velge oppføringer og så bruke dra-og-slipp for å flytte dem til ønsket steg.

Merk: Som standard ser du bare steg du som minimum har lesetilgang til. Alle andre steg er i utgangspunktet skjult. Imidlertid kan du gis tillatelse til å flytte oppføringer til steg du normalt ikke har tilgang til dersom:

a) steginnstillingene i arbeidsflyten tillater det,
OG

b) kontrollen Vis alle stegene oppføringer kan flyttes til, er avkrysset på Arbeidsflyt-fanen i Endre mappeinnstillinger-vinduet

 

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

Kommentarer