Flytte oppføringer til et annet steg i arbeidsflyten

I aktive mapper med arbeidsflyt kan man flytte oppføringer fra ett steg til et annet i arbeidsflytprosessen på denne måten:

  1. Marker de oppføringene du vil flytte til et annet steg 
  2. Klikk på Flytt til steg...-knappen 
  3. Velg steget du vil flytte til i Flytt oppføringer til steg-vinduet
    NB! Du får kun opp de stegene du har tilgang til.

  4. Klikk på Ok-knappen for å flytte oppføringene til valgt steg

TIPS. Du kan også bruke Dra og slipp for å flytte oppføringer.

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

Kommentarer

Levert av Zendesk