Mapper

Tilgjengelig funksjonalitet i de ulike mappetypenr

 

Enkel mappe

Enkle mapper kan sammenlignes med mapper i Windows Utforsker. Den store forskjellen og fordelen fremfor Windows Utforsker-mapper, er at mapper kan deles av alle prosjektmedlemmer, samt at filer kan versjoneres.

I en enkel mappe kan du:

 • Legge til filer
 • Opprette enkle mapper
 • Opprette aktive mapper
 • Opprette aktive mapper med arbeidsflyt

Tips: Bruker du Chrome, kan du ta en mappestruktur i Windows Utforsker og dra denne rett inn i Interaxo.

  

Aktiv mappe 

En aktiv mappe kan kun inneholde oppføringer. Oppføringene vises som tabellrader i mappen. Oppføringene inneholder datafelter (metadata, i Interaxo: Egenskaper), eventuelt også filer i form av vedlegg.  Egenskapsfeltene representerer kolonnene i den aktive mappen og kan brukes til å registrere spesifikk informasjon om den enkelte oppføring og dens vedlegg. Alle operasjoner som utføres på oppføringene tas vare på i en egen Logg.

Vi anbefaler å benytte aktive mapper for å sikre god struktur og gjenfinning av oppføringer. Du kan sortere, gruppere, filtrere og søke på metadataene som du har knyttet til oppføringene dine.

I en aktiv mappe kan du altså:

 • Opprette oppføringer med tilhørende vedlegg (filer)
 • Legge til kommentarer til oppføringene
 • Logge hendelser knyttet til oppføringene, f.eks. hvem som har redigert, slettet osv. 

Eksempler på når du bør benytte aktive mapper:

 • Tegninger som inneholder data som f.eks. tegningsnummer, tittel og versjonsnummer
 • Informasjon du ønsker skal være søkbar på en enklere måte enn bare ved hjelp av et filnavn

 

Aktiv mappe med arbeidsflyt

Arbetsflytmapper fungerer på samme måte som aktive mapper. Forskjellen er at denne mappetypen benyttes til å støtte en arbeidsprosess. Eksempler på arbeidsprosesser hvor man kan bruke arbeidsflytmapper er:

 • Godkjenning av tegninger
 • Avviks- og endringshåndtering
 • Avklaringer av saker
 • Attestering av reiseregninger
 • Godkjenning av kontrakter
 • osv.

I en arbeidsflytmappe opprettes det steg som beskriver forretningsprosessen for den aktuelle typen av oppføringer.

BIM-mappe

BIM-mapper kan ikke lenger opprettes i Interaxo. Mappetypen ble benyttet for lagring av 3D-filer på .ifc-format. 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

Kommentarer