Mappetyper i Interaxo

Tilgjengelig funksjonalitet i de ulike mappetypene

Funksjonalitet Enkle mapper Ackive mapper Aktive mapper med arbeidsflyt
Håndtere filer X X X
Versjonere filer X X X
Dele innhold X X X
Filkommentarer X X X
Mappekommentarer   X X
Logging   X X
Egendefinerte egenskaper   X X
Forfallsdatoer   X X
Ansvarlige personer   X X
Støtter onSite mobil-app   X X
Arkivering   X X
Varslingsregler     X
Forretningsprosesser     X
Tegningshåndtering     X
Visuelle tavler     X

 

Enkel mappe

Enkle mapper kan sammenlignes med mapper i Windows Utforsker. Den store forskjellen og fordelen fremfor Windows Utforsker-mapper, er at mapper kan deles av alle prosjektmedlemmer, samt at filer kan versjoneres.

I en enkel mappe kan du:

 • Legge til filer
 • Kommentere på filer
 • Opprette enkle mapper
 • Opprette aktive mapper
 • Opprette aktive mapper med arbeidsflyt
 • Opprette lenker

Tips: Bruker du Chrome, kan du ta en mappestruktur i Windows Utforsker og dra denne rett inn i Interaxo.

  

Aktiv mappe 

En aktiv mappe kan kun inneholde oppføringer. Oppføringene vises som tabellrader i mappen. Oppføringene inneholder egendefinerte egenskaper (datafelter, metadata), og filer i form av vedlegg. Egenskapsfeltene representerer kolonnene i den aktive mappen og kan brukes til å registrere spesifikk informasjon om den enkelte oppføring og dens vedlegg. Alle operasjoner som utføres på oppføringene tas vare på i en egen Logg.

Vi anbefaler å benytte aktive mapper for å sikre god struktur og gjenfinning av oppføringer. Du kan sortere, gruppere, filtrere og søke på metadataene som du har knyttet til oppføringene dine.

I en aktiv mappe kan du altså:

 • Opprette oppføringer med tilhørende vedlegg (filer)
 • Legge til kommentarer til oppføringer og filer
 • Logge hendelser knyttet til oppføringene, f.eks. hvem som har redigert, slettet osv. 

Eksempler på når du bør benytte aktive mapper:

 • Tegninger som inneholder data som f.eks. tegningsnummer, tittel og versjonsnummer
 • Informasjon du ønsker skal være søkbar på en enklere måte enn bare ved hjelp av et filnavn

 

Aktiv mappe med arbeidsflyt

Arbetsflytmapper fungerer på samme måte som aktive mapper. I tillegg kan denne mappetypen benyttes til å støtte arbeidsprosesser ved at romadministrator konfigurerer opp alle nødvendige steg i de respektive arbeidsflytene. Eksempler på arbeidsprosesser hvor man kan bruke arbeidsflytmapper er:

 • Visuelle tavler
 • Godkjenning av tegninger
 • Avviks- og endringshåndtering
 • Avklaringer av saker
 • Attestering av reiseregninger
 • Godkjenning av kontrakter
 • osv.Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

Kommentarer