Eksport av rom fra Interaxo

Bestilling av eksport gjøres via vårt bestillingsskjema som ligger på våre hjemmesider. Jobben utføres av Symetri Collaboration og er en fakturerbar tjeneste. 

Eksporten tilbys i et lesbart format og pakkes i en zip-fil.

Hva eksporten inneholder

 • Hele mappestrukturen inkludert alle undermapper slik det vises i prosjektrommet
 • Alle filer i de respektive mappene der man velger å få med alle versjoner eller kun siste versjon av filene
  • Filversjoner ligger i en egen mappe som heter "ver" i den aktuelle mappen
 • Medlemsliste for prosjektrommet kan bestilles

 • Alle metadata (oppføringsinformation) i aktive mapper eksporteres i pdf og csv-format (Excel)
  • For hver oppføring i en aktiv mappe opprettes det en mappe i eksporten. Mappen navngis XXXX (tittelfelt for oppføringen)
  • Metadata eksporteres som én pdf-fil per oppføring og legges i respektiv mappe. Metadatafilene navngis XXXX.metadata.pdf (der XXXX er tittelfelt for oppføringen)
  • I pdf-filen ligger fullstendige logger og alle kommentarer for respektive oppføring
  • Alle filer (vedlegg) som tilhører oppføringen legges i samme mappe med lenke fra respektive pdf-fil
  • For hver aktive mappe eksporteres en csv-fil som inneholder metadata for samtlige oppføringer. Denne navngis YYYY.metadata.csv (der YYYY er navnet på den aktive mappen)
 • Eventuelle arbetsflytsteg gjøres om til undermapper i den aktive mappen. Derunder legges mappene for de respektive oppføringen i det aktuelle steget, med sin informasjon og eventuelle vedlegg

Eksporten kan styres etter tilhørighet.

NB: Kommentarer på enkle (gule) mapper og kommentarer på filer blir foreløpig ikke eksportert.

Følgende lagringsmedium kan velges:

 • USB-minne
 • Ekstern harddisk
 • Til kundens egen FTP-server
Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

Kommentarer