Info om gjestebrukere.

Det ble i desember 2015 informert at "gjestebrukere" ville falle bort. Faktura pr juni 2018 er blitt justert for "gjestebrukere".
Har ditt kundeforhold brukerpakker er denne tilpasset den mest gunstige pakken for dere. Endringen får ingen tilbakevirkende kraft, 
noe som medfører at dere eventuelt har hatt gratisbrukere i perioden des 2015 til mai 2018.

Angående endring i faktura og brukerantall, gjestebrukere eller delte brukere:
Dere har hatt noen gratisbrukere som ikke har blitt fakturert tidligere. Vi har ikke fakturert dere for gratisbrukere tilbake tid (til desember 2015), kun korrigert siste måned (juni 2018).

Det ble informert om for ca. 2,5 år siden at det ikke lenger ville være mulig i Interaxo med gjestebrukere, men det ble ikke korrigert før nå. Vi har ikke gjort dette tilbakevirkende, slik at dere har hatt gratisbrukere. 

Gjestebrukere har frem til desember 2015 vært en bruker som har vært kostnadsført på Interaxo hos én kunde og vært gratis som gjest hos andre kunder. Delte brukere er en bruker hos en kunde med flere områder hvor brukeren kostnadsmessig fordeles internt mellom en kundes prosjekter eller arbeidsområder. (dette gjelder eksisterende kunder, nye kunder vil ha delte brukere mellom arbeidsområder)

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

Kommentarer