Brukergrensesnittet i Visuelle Tavler

Brukergrensesnittet for visuelle tavler (VT) består av følgende deler:

 • Toppruten

 • Hovedmenyruten med alle menyvalgene på venstre side

 • Innholdsruten i midten viser informasjonen i valgt visning

 • Arbeidsflytruten helt til høyre viser stegene i arbeidsflyten med tilhørende spørsmål


Toppruten inneholder følgende elementer:

 • Knapp for ekspandering av hovedmenyen (når denne er kollapset)
 • Tavlensnavn
 • Brukerens profilbilde (ikke inkludert ennå)
 • LOG OUT-funksjonen
 • Lenke til Hjelpesenter (ikon med spørsmålstegn)

Hovedmenyen kan kollapses (hvis mer plass er nødvendig på skrivebordet) og ekspanderes. Som standard viser startsiden alle tilgjengelige tavler. Med mindre en tavle er valgt, er Tavler det eneste hovedmenyalternativet som er synlig.

Hovedmenyruten inneholder følgende alternativer:

 

 

 

Liste over alle tavlene

Spørsmålstavle

Ukeoversikt

Listevisning


Beslutningsslogg: Spørsmål med godkjente svar

(listevisning)

 

 


Innholdsruten
viser spørsmålene på forskjellige måter avhengig av den valgte visningen:

 • Ved å velge Spørsmålstavlen presenteres et rutenett med fra-fagområde/til-fagområde i henholdsvis Y- og X-aksen. Spørsmålene i en celle i rutenettet er representert med et ikon som viser antall spørsmål i den.

 • Ukevisningen viser spørsmålene på en tidlinje der kolonnene angir ukenumre. Kolonneinnplasseringen bestemmes av verdien på Svardato-feltet.

 • Listevisningen presenterer alle spørsmål fortløpende som en liste med ett spørsmål per linje.

 • Beslutningsloggen viser alle godkjente spørsmål på samme format som listevisningen.

Arbeidsflytruten vil bare være synlig i tabellvisning, og vil alltid inneholde

 • Steget for nye, ubesvarte spørsmål 

 • Beslutningslogg-steget, som kun viser antall godkjente spørsmål (eller eg. svar?)
  Ved å klikke på ikonet vil alle godkjente spørsmål hentes opp i listevisning.

Resterende trinn i arbeidsflyten vil også bli vist, inklusive alle spørsmålene som for øyeblikket befinner seg i det enkelte trinn.

 

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

Kommentarer

Levert av Zendesk