Hvordan bruker jeg spørsmålstavlen?

Innledning
Velg spørsmålstavlen fra hovedmenyen.

Du kan

 • zoome inn og ut i tabellen ved å klikke på kontrollene - og + 
 • filtrere spørsmålene på disipliner og valglistefelt
 • abonnere på tavlen eller på de enkelte spørsmålene
 • konfigurere innstillingene på tavlen
 • klikke på det gule mappeikonet (som viser totalt antall spørsmål) i tabellcellene for å liste alle spørsmålene i den enkelte celle
 • velge et annet steg for å se spørsmålslisten for det valgte steget 
 • klikke på et spørsmål for å åpne spørsmålskortet


Spørsmålskortet
Følgende felter på spørsmålskortet kan oppdateres:

 • Spørsmål (hvis du er medlem av Fra-disiplin)
 • Fra-disiplin
 • Til-disiplin
 • Svarfrist
 • Svar (hvis du er medlem av Til-disipliner)

  Merk: Ytterligere egendefinerte felt kan legges til hvis ønskelig.

Du kan også

 • Legge til vedlegg til spørsmålet 
 • Legge til kommentarer til spørsmålet
 • Lese og filtrere Logg-informasjonen

Husk å lagre endringer på spørsmålskortet.


Opprett nytt spørsmål
Opprett et nytt spørsmål ved å trykke på CREATE-knappen og skriv inn verdier for alle obligatoriske felt:

 • Spørsmål
 • Fra-disiplin
 • Til-disipliner

Husk å lagre spørsmålet.


Flytte et spørsmål til en annen celle
Dra-og-slipp et spørsmål til en annen celle hvis det var feilplassert. Merk at du bare vil være i stand til å flytte et spørsmål til rader som representerer Fra-disipliner du er medlem av.


Flytte et spørsmål til et annet steg i arbeidsflyten
For å flytte et spørsmål til et annet steg, bare dra spørsmålet til ønsket steg og slipp det der.

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

Kommentarer