Hvordan bruker jeg spørsmålstavlen?

Innledning

Velg spørsmålstavlen fra hovedmenyen. Her kan du

 • aktivere/deaktivere høy kontrast og  økt tekststørrelse ved å klikke på forstørrelsesglasset 
 • filtrere spørsmålene på disipliner og valglistefelt
 • abonnere på tavlen eller på de enkelte spørsmålene
 • konfigurere innstillingene på tavlen
 • klikke på det gule mappeikonet (som viser totalt antall spørsmål) i tabellcellene for å liste alle spørsmålene i den enkelte celle
 • velge et annet steg for å se spørsmålslisten for det valgte steget 
 • klikke på et spørsmål for å åpne spørsmålskortet


Spørsmålskortet

Følgende felter på spørsmålskortet kan oppdateres:

 • Spørsmål (hvis du er medlem av Fra-disiplin)
 • Fra-disiplin
 • Til-disiplin
 • Svarfrist
 • Svar (hvis du er medlem av Til-disipliner)

  Merk: Ytterligere egendefinerte felt kan legges til hvis ønskelig.

Du kan også

 • Legge til vedlegg til spørsmålet 
 • Legge til kommentarer til spørsmålet
 • Lese og filtrere Logg-informasjonen

Husk å LAGRE endringer på spørsmålskortet.


Opprett nytt spørsmål

Opprett et nytt spørsmål ved å trykke på Legg til spørsmål-ikonet og skriv inn verdier for alle obligatoriske felt:

 • Spørsmål
 • Fra-disiplin
 • Til-disipliner

Husk å LAGRE spørsmålet.


Flytte et spørsmål til en annen celle

Dra-og-slipp et spørsmål til en annen celle hvis det var feilplassert. Merk at du bare vil være i stand til å flytte et spørsmål til rader som representerer Fra-disipliner du er medlem av.


Flytte et spørsmål til et annet steg

For å flytte et spørsmål til et annet steg i arbeidsflyten, dra spørsmålet til ønsket steg og slipp det der.

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

Kommentarer