Hvordan bruker jeg spørsmålstavlen?

Innledning
Velg spørsmålstavlen fra hovedmenyen.

Du kan zoome inn og ut i tabellen ved å klikke på kontrollene - og + .

Klikk på ikonet som viser antall spørsmål i en celle for å se listen over alle spørsmålene i cellen. For å se spørsmålene som tilhører et bestemt steg i arbeidsflyten, klikk på steget til høyre på skjermen.

Klikk et spørsmål fra listen for å åpne spørsmålskortet.


Spørsmålskortet
Følgende felter på spørsmålskortet kan oppdateres:

  • Spørsmål (hvis du er medlem av Fra-disiplin)
  • Fra-disiplin
  • Til-disiplin
  • Svarfrist
  • Svar (hvis du er medlem av Til-disipliner)


Du kan også

  • Legge til vedlegg til spørsmålet 
  • Legge til kommentarer til spørsmålet

Husk å lagre endringer på spørsmålskortet.


Opprett nytt spørsmål
Opprett et nytt spørsmål ved å trykke på CREATE-knappen og skriv inn verdier for alle obligatoriske felt:

  • Spørsmål
  • Fra-disiplin
  • Til-disipliner

Husk å lagre spørsmålet.


Flytte et spørsmål til en annen celle
Dra-og-slipp et spørsmål til en annen celle hvis det var feilplassert. Merk at du bare vil være i stand til å flytte et spørsmål til rader som representerer Fra-disipliner du er medlem av.


Flytte et spørsmål til et annet steg i arbeidsflyten
For å flytte et spørsmål til et annet steg, bare dra spørsmålet til ønsket steg og slipp det der.

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

Kommentarer

Levert av Zendesk