Hvordan bruker jeg spørsmålslisten?

Klikk på Liste i hovedmenyen for å se listen med alle spørsmål på denne tavlen.

I listevisningen kan du

 • sortere spørsmålslisten på hvilken som helst kolonne
  - ved å klikke på kolonneoverskriften

 • ekspandere et spørsmål i lesemodus  
  - ved å klikke på nedoverpilen i første kolonne på den aktuelle raden

 • kollapse ekspanderte spørsmål
  - ved å klikke på oppoverpilen i første kolonne på den aktuelle raden

 • søke på en hvilken som helst kolonne for å hente ønskede spørsmål

 • vise / skjule kolonner i listevisningen
  - ved å velge (bort) kolonner i pop-up som initieres ved å klikke på Show/Hide columns-ikonet øverst i høyre hjørne

 • bytte om på kolonnerekkefølgen
  - ved å dra-og-slippe en kolonneoverskrift til ny posisjon

 • aktivere filtrering eller fjerne muligheten for å filtrere på alle kolonnene i listen
  - ved å klikke på Add filtering-ikonet øverst i høyre hjørne

 • filtrere på så mange kolonner du vil
  - ved å aktivere filtrering og skrive inn verdier i et hvilket som helst Filter..-felt

 • redigere et spørsmål
  - ved å klikke på blyant-ikonet i den andre kolonnen på raden for ønsket spørsmål

 • opprette et nytt spørsmål
  - ved å klikke på  Add card-ikonet(+) øverst i høyre hjørne

 • navigere tilbake til listevisningen etter editering
  - ved å klikke på BACK TO LIST knappen på spørsmålskortet
Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

Kommentarer