Hvordan bruker jeg ukevisningen?

Innledning

Ukeoversikten er en tabell hvor spørsmålene ligger på en tidslinje delt inn i ukenumre som enheter på X-aksen. Y-aksen består av valgte disipliner.

Representasjonen av spørsmål er den samme som for standard tabellvisning; som ikoner i tabellens celler. Uketallet et spørsmål er plassert under, bestemmes av verdien av feltet Svardato. Hvis Svardatoen ikke er angitt, er spørsmålet plassert i kolonnen Svatdato mangler.

Ukevisningen

Kolonnene på X-aksen er:

 • Til-disiplin
  Hver rad representerer fagområdet som skal besvare spørsmålet

 • Ingen forfallsdato
  Inneholder alle spørsmål som ikke har en svardato.

 • Forfalt
  Inneholder alle spørsmål med svardato eldre enn 1 uke. 


 • Inneværende uke 
  Kolonneoverskriften viser ukenummeret for inneværende uken (i blå sirkel). Kolonnen inneholder alle spørsmål med svardato i denne uke.

 • 4 neste uker
  Overskriftene for de 4 siste kolonnene i tabellen inneholder ukenumrene for de neste 4 ukene. De enkelte kolonnene inneholder spørsmålene med svardato innenfor de respektive ukene.

 • Ukedager
  Utvid ønsket ukekolonne for å se alle ukedagene.

Funksjonalitet

Spørsmålene i ukeoversikten behandles stort sett som i de øvrige tabellvisningene, men med følgende unntak:

 • Et spørsmål kan kun flyttes til en kolonne som har et ukenummer i overskriften

 • Et spørsmål kan ikke tilbakedateres, med unntak av når
  - det flyttes til forrige uke (med ukenummer i rødt)
  - Svardato fjernes, noe som resulterer i at spørsmålet blir plassert i  Svardato mangler-
    kolonnen


 • Når du flytter et spørsmål til en annen uke- eller dagkolonne ved hjelp av dra-og-slipp, blir svarfristen satt til fredagsdatoen i den uka eller til dato for valgt dagkolonne

 • Hvis du drar og slipper et spørsmål til en annen rad, endres til-disiplin (ikke implementert ennå) 

 • Du kan dra og slippe et spørsmål til et annet steg i arbeidsflyten

 • For å se en detaljoversikt pr dag, kan du ekspandere en ukekolonne til å vise alle ukedagene. Ukedagkolonnene vises og skjules ved å klikke på henholdsvishøyre- og venstrepil-ikonene.
 • Du kan endre standard datointervall til et kortere eller lengre tidsrom ved å sette nye verdier for Startdato og Sluttdato

 • Kalkuler prosent planlagt utført ved å klikke på PPU-knappen

 • Bestem nytt PPU-intervall ved å klikke på tilhørende kalender-ikon

 • Hold musepekeren over et spørsmål for å se en hjelpeboble med de viktigste feltverdiene
Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

Kommentarer