Hva kjennetegner visuelle tavler?

Visuelle tavler presenterer ulike typer informasjon i et grafisk brukergrensesnitt som raskt gir brukerne en god oversikt.

Brukergrensesnittet er i hovedsak tabellbasert hvor X- og Y-aksene kan være inndelt på ulike måter, men vanlige listevisninger finnes også.

Tavler kan være av ulike typer; hvorav én type er spørsmålstavler. Spørsmålstavlen har i tabellvisningen disipliner/interessenter i begge akser. Prinsippet er at én disiplin oppretter et spørsmål på 'sin' rad (Fra-disiplin) i kolonnen for den disiplinen man retter spørsmålet til (Til-disiplin).

En annen måte å se den samme informasjonen på er å benytte ukeoversikten. Tabellen for denne tavlen viser disipliner på Y-aksen og ukenumre på X-aksen.

En tredje måte å se informasjonen på er å velge listevisningen. Da vil alle spørsmål  bli vist som en liste med ett spørsmål pr linje.

Beslutningsloggen inneholder alle avklarte spørsmål.

Spørsmålene som opprettes kontrolleres av en bakenforliggende arbeidsflyt. Uavhengig av valgt visning vil man til enhver tid kunne se hvilket steg det enkelte spørsmål befinner seg i.

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

Kommentarer

Levert av Zendesk